Ainutlaatuinen yksityisen ja julkisen sektorin yhteinen Findy-hanke nostaa Suomea digitaalisen luottamuksen kärkimaaksi

Joonatan Henriksson

Joonatan Henriksson

One Nixu DI Development Leader

Toukokuu 25, 2021 at 16:36

Nixu on mukana kehittämässä suomalaista yhteiskäyttöistä vahvistetun datan verkkoa, ja on yksi avoimen Findy-osuuskunnan perustajista. Kehitettävän vahvistetun datan verkon käyttökohteita ovat käytännössä kaikki prosessit, joissa käsitellään sähköistä tietoa, jonka myöntäjästä pitää olla varmuus. Osuuskunnan tapaan, verkko tulee olemaan avoin kaikille palveluntarjoajille. Verkon toimintaperiaatteena tulee olemaan hajautettu luottamus, esimerkiksi lohkoketjupohjaisten (blockchain) teknologioiden avulla.

Findy

Hajautetun luottamuksen toiminnan voi rinnastaa esimerkiksi nykyiseen ajokortin käyttöön. Fyysisen ajokortin myöntää Suomessa Trafi tietyn määritellyn prosessin mukaisesti. Prosessiin liittyy henkilön ajotaidon todentaminen sekä henkilöllisyyden tarkistaminen. Ajokortin haltija ajokortilla osoittaa ajo-oikeuden esimerkiksi autoa vuokratessaan. Auton vuokraaja voi varmentua ajo-oikeudesta ajokortissa olevista tiedoista, ajokortin oikeellisuudesta tarkastelemalla ajokortin vesileimoja ja henkilöstä vertaamalla ajokortissa olevaa kasvokuvaa. Kuitenkaan myöntäjätaho Trafi ei itse asiassa koskaan tiedä, missä henkilö on ajokorttia näyttänyt.

Samalla tavalla esimerkiksi tiedot ajo-oikeudesta voitaisiin myöntää digitaalisessa maailmassa. Digitaalinen vahvistettu data mahdollistaa tiedon myöntämisen suoraan käyttäjälle, tai myös esimerkiksi organisaatiolle. Käyttäjä voi itse valita esittää vahvistettua tietoa asioidessaan palveluissa. Kuten ajokortinkin, myös vahvistetun tiedon voi tallentaa niin sanottuun datalompakkoon. Tiedon varmistaminen palveluntarjoajan toimesta tapahtuu sähköisillä varmennuksilla sekä yhteisellä hajautetulla tietokannalla tai lohkoketjulla, johon tallennetaan muuttumaton tapahtumaloki. Tietokantaan tai lohkoketjuun ei tulla tallentamaan henkilötietoa.

Kun käyttäjä itse voi esittää vahvistettua tietoa suoraan palvelutarjoajalle, voidaan myös vähentää tarvetta tiedon hakemiseen monitahoisista rajapintaintegraatioista. Esimerkiksi, kun käyttäjä on hakemassa töitä ja hänellä on vahvistettu tieto lompakossaan kuorma-auton ajo-oikeudesta, koulutodistuksista ja ammattipätevyyksistään, hän voi työhakemusta täyttäessään esittää kaikki tiedot muutamalla klikkauksella sähköisesti. Potentiaalinen työnantaja voi taas vastaanottaa kaikki tiedot suoraan käyttäjältä ja tarkistaa niiden oikeellisuuden ilman useaa integraatiota Trafin, Opetushallituksen sekä ammattipätevyysrekisterin rajapintoihin.

Kun käyttäjä voi itse päättää hänelle myönnetyn vahvistettavan tiedon siirtämisestä, puhutaan usein itsehallittavasta digitaalisesta identiteetistä (Self Sovereign Identity, SSI). Vahvistettavan tiedon ja hajautetun luottamuksen toimintatapaa voidaan myös käyttää ns. MyData-periaatteen toteuttamiseen.

Jotta hajautetun verkon kyvykkyyksiä voidaan hyödyntää tiedon liikkeellelaskijoiden ja hyödyntäjien kesken, yhteisen digitaalisen infrastruktuurin lisäksi verkkoon liittyvillä palveluntarjoajilla pitää olla myös yhteiset pelisäännöt sekä tietostandardit. Nyt perustettava Findy-osuuskunta keskittyy yhteiskäyttöisten teknisten kyvykkyyksien ja testiverkon kehittämisen lisäksi myös näiden yhteisten pelisääntöjen laadintaan.

Nixu tukee vahvistetun verkon kehittämistä erityisesti itsehallittavan digitaalisen identiteetin, sähköisen tunnistamisen, kyberturvan sekä yksityisyydensuojan osa-alueilla. Autamme myös asiakkaitamme löytämään nopeasti uusia liiketoimintahyötyjä, kun vahvistettavaa tietoa voidaan entistä tehokkaammin siirtää organisaatiorajojen yli.

Lue lisää: 25.5. 2021 julkaistu tiedote Findy-osuuskunnan perustamisesta