Nixun vuosikertomus 2018


Nixun vuosikatsaus 2018

 

Vuosikertomus koostuu kolmesta erillisestä osasta:

  • Vuosikatsauksesta
  • Taloudellisesta katsauksesta, joka sisältää tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen.
  • Hallinnointiraportista, joka sisältää selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä selvityksen palkoista ja palkkioista.