Når vi er opdateret på it-sikkerhed, er du det også

Thomas Wong

June 15, 2020 at 09:33

For en moderne virksomhed er velfungerende it lige så vigtigt som rent drikkevand for en kommunes borgere. Cyberkriminaliteten er stigende og har været det længe. Derfor er it-sikkerhed en absolut nødvendighed, der skal prioriteres.

I erkendelsen af, at der ikke findes én teknologi, som kan lukke for alle trusler, og at det er et fuldtidsjob at holde sig ajour med det aktuelle trusselsbillede, så vælger mange organisationer at få ekstern hjælp. Hjælp til at skaffe sig overblik over enheder og flows i organisationen. Og hjælp til at få indsigt i trusler og løsninger.

Mangel på ressourcer
Det kan naturligvis gøres på mange måder, men faktum er, at hvis der skal være kvalitet bag sikkerhedsløsningen, så kræver det, at der afsættes ressourcer – mange ressourcer. Mange organisationer hverken kan eller vil prioritere at afsætte tilstrækkelige ressourcer internt til it-sikkerhed. Det giver mere mening at benytte virksomhedens ressourcer til udvikling af nye it-projekter, der skal bidrage positivt til bundlinjen.

Vælg en ekstern it-sikkerhedspartner, der arbejder i din interesse
Det altoverskyggende formål med at vælge en managed løsning er, at du kan sove roligt om natten. En typisk managed løsning vil give dig det overblik over enheder, systemer og trusler, der gør, at du føler dig tryg og kan have tillid til, at din it-sikkerhedspartner vil levere monitorering, respons, rådgivning og uddannelse, så din virksomheds it fungerer, som den skal, og ingen data går tabt eller bliver kompromitteret.

Minimerer responstiden
På det mere praktiske niveau kan en managed løsning nedsætte tiden fra et angreb bliver begået, til det bliver opdaget. Et tidsrum der kan have store konsekvenser for angrebets omfang. Erfaringer har vist, at en managed løsning typisk nedsætter tidsrummet, fra et angreb finder sted, til det bliver opdaget fra i gennemsnit 105 dage til ganske få timer – nogle gange kun minutter. Samtidig vil en ekstern it-sikkerhedspartner også komme med forbedringsforslag, så hvis uheldet er ude, kan du minimere risikoen for fremtidige angreb.

Related blogs