It er med til at holde jeres forretning kørende

Nixu Blog

Nixu Blog

October 5, 2020 at 08:51

Det kommer formentlig ikke som en overraskelse, at it er med til at holde jeres virksomhed kørende. Men hvad har I så som virksomhed gjort for at sikre jer? 

Vi vil anbefale, at I starter med at stille jer selv disse spørgsmål:

 1. Hvad er jeres virksomheds kritiske funktioner?
 2. Hvad er jeres vigtigste produkter og tjenester?
 3. Har I backup til vigtige jobfunktioner og hændelsesresponsopgaver?
 4. Kan I undgå afbrydelse af tjenesten, når en lokation er lukket?
 5. Har I sikkerhedskopier af alle vigtige data?
 6. Kan I være sikker på, at jeres plan virker?
 7. Hvilke risici vil jeres organisation mest sandsynligt støde på baseret på jeres geografiske placering?

Når I har stillet jer selv disse spørgsmål, så er I godt på vej til at have udarbejdet en risikovurdering. En risikovurdering er en vigtig del af en Business Continuity Plan.   

Business Contiuity Plan

Sådan udarbejder I en Business Continuity Plan

Der er 5 faser i en Business Continuity Plan, og det er vigtigt at alle 5 får lige meget opmærksomhed, og at I som min. er opmærksomme på alle 5. Brug ikke alle ressourcerne på Prevention, for når en hændelse forekommer, så er det vigtigt, at I ved, hvordan I skal Recover. 

 1. Prevention: Denne fase handler om at tage skridtet til at mindske sandsynligheden for, at en trussel kan opstå. Her starter planlægningsprocessen med en risikovurdering.
 2. Mitigation: Denne fase handler om at mindske indvirkningen på jeres virksomhed, når en trussel opstår. Der er nogle trusler, som I ikke har kontrol over, men I skal stadig kende til dem og have en plan for det.
 3. Response: Dette er den fase, hvor I planlægger de trin, I skal tage for at reagere direkte på en begivenhed. Her skal I helt konkret igangsætte jeres beredskabsplan. En beredskabsplan skal beskrive, hvordan den overordnede krisestyring skal foregå, når de almindelige ressourcer og rutiner ikke længere slår til. En beredskabsplan indeholder også en plan for krisekommunikation; hvordan og hvor ofte skal I kommunikere?   
 4. Recovery: Denne fase er nok der, hvor der bliver brugt mest tid, fordi det involverer alle elementer i ​​en Business Continuity Plan. Det er her I skal bruge al jeres krudt på at kunne opretholde og fortsætte driften.
 5. Restoration: Denne fase er, når virksomheden bringes tilbage til normal drift. Men hvad er normal? Her taler vi ofte om en ”ny” normal og en ”gammel” normal. Vi ser ofte, at en større incident afdækker en række uheldige processer/konfigurationer, som man har udbedret i den ”nye” normal, og som man derfor ikke bør fortsætte med.

Med en Business Continuity Plan er I godt på vej og ikke mindst, så giver den ro i sindet. I ved nu, at I er godt forberedt på, når en hændelse forekommer. I undgår panik, fordi I ved, hvordan I skal reagere og sidst men ikke mindst, så hjælper den med at minimere tab. Hvis I har brug for hjælp eller sparring til at udarbejde den, er I velkommen til at kontakte mig eller en af mine kollegaer.

Related blogs