Få en komplet uddannelse i Informationssikkerhedsledelse

Søren Adelkvist

Søren Adelkvist

Security Business Manager

June 21, 2021 at 09:36

Hvis du gerne vil have færdigheder til at lede informationssikkerhed og sikre, at organisations politikker, retningslinjer og procedurer lever op til kendte standarder og best practice, så tilmeld dig næste hold med kursusstart den 22. november 2021 på uddannelse@nixu.com 

Vi og vores samarbejdspartnere tager naturligvis alle forholdsregler vedr. COVID-19. Der er tale om et lille hold, så der er god plads, men samtidig mulighed for sparring og netværk. 

Som eksamineret informationsikkerhedsleder får du de færdigheder, som er væsentlige i en forretningsorienteret organisation. Du kommer til at arbejde med, hvordan du som leder kan skabe værdi for resten af organisationen gennem it-sikkerhed. 

Som informationsikkerhedsleder er du i løbende dialog med IT- og ledelsen om informationssikkerheden, og ESL-uddannelsen giver dig de metoder og redskaber, der skal til.

Samtidig sikrer uddannelsens struktur, at du gennem forløbet får etableret et unikt professionelt netværk med de øvrige deltagere og undervisere.

Uddannelsen er opdelt i tre moduler:

  • Governance: Sikkerhed er svært at formidle i en travl organisation, hvor der ikke altid er den nødvendige fokus på sikkerhed. Du vil derfor blive trænet i at formidle sikkerhed til topledelsen. Du vil opnå viden og arbejde med værktøjer, der gør dig i stand til at lede informationssikkerheden i en organisation. Du vil få indblik i ledelsesmæssige forhold herunder etablering af ledelsessystem, vurdering og måling af virksomhedens modenhed og sikkerhedsniveau. Endvidere vil du blive trænet i vanskelige problemstillinger.
  • Risk: Du vil blive i stand til at gennemføre risikovurderinger og udarbejde beredskabsplaner samt afholdelse af test. Gennem undervisningen vil du få kendskab til relevante internationale standarder, og du vil med hovedvægt på ISO-standarderne få eksempler på praktisk anvendelse. Du vil udarbejde sårbarheds- og konsekvensvurderinger, arbejde med håndtering af fundne risici og fastsætte sikkerhedsniveau. Du vil blive trænet i at fremlægge en risikovurdering for et større forum.
  • Compliance: Her vil du få teoretisk viden om national og international lovgivning, normer og standarder, der er relevante for informationssikkerhed. Du vil komme til at arbejde med fastsættelse af sikkerhedsmål, politikker, retningslinjer og kontroller med udgangspunkt i en konkret case. Der vil være indlæg fra erfarne IT-sikkerhedschefer, som giver praktiske eksempler.

Efter hvert modul vil du få udleveret en skriftlig opgave, som du skal forsvare ved den afsluttende eksamen den 27. maj 2022. 

Du kan læse mere om uddannelsen i denne folder og hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Anker Blauenfeldt på +45 2712 4113 eller Søren Adelkvist på +45 3160 9373.  

Related blogs