Nationell digital identitet och autentisering för alla i Finland - Nixu driver utvecklingen med en öppen källkodslösning

Nixu Corporation, pressmeddelande, 13 december, 2018 kl 8.00 EET

Cybersäkerhetsföretaget Nixu, Suomen Tilaajavastuu och Digital Living International bygger en ny lösning för elektronisk identifikation för både den offentliga och den privata sektorn. Målet med ”Sandbox of Trust”-initiativet är att underlätta människors vardag i takt med att samhället digitaliseras samt att öka Finlands konkurrenskraft på den internationella marknaden.

Autentisering är de digitala tjänsternas Akilleshäl

Enligt det finska finansministeriet är de rådande metoderna för identifikation en stor årlig kostnad för staten. Samtidigt digitaliseras allt fler tjänster. Finland är därför i stort behov av att möta utmaningarna med digital autentisering, inte minst ur användar- och kostnadsperspektiv.

”Sandbox of Trust” erbjuder en snabb lösning på detta problem. Initiativet samlar en grupp av myndigheter och företag som arbetar tillsammans för att skapa en autentiseringapplikation, SisuID. Med hjälp av denna lösning kan såväl medborgare som icke-medborgare enkelt logga in på elektroniska tjänster som kräver både en vanlig och en utökad autentisering.

Tidigare initiativ kring autentisering har fallerat på grund av avsaknaden av samarbete mellan olika branscher. Samarbetet som nu har bildats välkomnar alla tjänsteleverantörer som använder sig av digital autentisering.

”Modellens prissättning baseras på ett fast pris för medlemskap istället för transaktionsbaserat pris. Priset täcker plattformens underhålls- och utvecklingskostnader. På det sättet kommer inte autentisering att bromsa affärsverksamhetens utveckling. Tvärtom kommer plattformen att möjliggöra affärer”, förklarar Pirkka Frosti från Digital Living International.

SisuID och okomplicerad autentisering med en smart telefon

En autentiseringapplikation som i stor omfattning används i offentlig och privat verksamhet medför ett nytt och lättanvänt sätt att logga in på digitala tjänster och gör det även möjligt att byta lösenord.

Applikationen kan även ersätta alla plast- och lojalitetskort. När en användare kan bevisa sin identitet med en mobilapplikation kan kortutställare kontrollera användarens digitala identitet mot tjänsteleverantörernas system i realtid.

Implementation sker i slutet av 2019

”Sandbox of Trust” bedriver just nu ett pilotprojekt. Aktörer från både den privata och den offentliga sektorn är redan involverade med att testa applikationen mot sina krav.”, säger Joonatan Henriksson från Nixu. ”Vi kommer att ta med ytterligare några aktörer som snabbt vill öka sin egen digitala konkurrenskraft genom att använda sig av en mer användarvänlig autentisering i piloten.”  

Källkoden för lösningen publiceras som öppen källkod så att andra länder också ska kunna implementera lösningen kostnadseffektivt som en hörnsten i sitt digitala samhälle.

Nixu Corporation

För ytterligare information:

  • Joonatan Henriksson, Head of Digital Business, Nixu
    mobile: +358 50 342 3472, email: joonatan.henriksson (at) nixu.com,
  • www.sisuid.com
  • Pressmeddelande,16 juli, 2018 (engelska): www.nixu.com/release/nixu-developing-solution-digital-authentication-foreigners

Distribution:
Principal media
www.nixu.com

Kort om Nixu:
Nixu är ett cybersäkerhetsföretag som jobbar med att hålla det digitala samhället säkert. Vår passion är att hjälpa verksamheter att digitalisera på ett framgångsrikt och säkert sätt. Med våra konsulttjänster och specialistkompetens hjälper vi till att möta våra kunders affärskrav och att skapa verksamhetsnytta. Nixu strävar efter att vara den bästa tänkbara arbetsplatsen för våra 300 cybersäkerhetsexperter. Vi har verksamhet på fyra kontinenter och jobbar tillsammans med kunder över hela världen. Nixu aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.

www.nixu.com