DNV går samman med Nixu och Applied Risk för att skapa en av Europas starkaste leverantörer av cybersäkerhetstjänster


Pressmeddelande, 12 februari, 2024, 11.30 EET

DNV, global leverantör av kvalitetssäkring och riskhantering, skapar ett av Europas snabbast växande företag inom cybersäkerhetstjänster när DNV:s befintliga cybersäkerhetsverksamhet går ihop med de nyförvärvade företagen Nixu och Applied Risk.

Sammanslagningen samlar över 500 experter inom cybersäkerhet för att skydda krävande IT- och industriella system inom flera branscher. 2021 förvärvade DNV den Amsterdam-baserade industriella cybersäkerhetsspecialisten Applied Risk, och i december 2023 blev även cybersäkerhetsföretaget Nixu, med huvudkontor i Helsingfors, en del av verksamheten.

Remi Eriksen, Group President and CEO, DNV
Remi Eriksen, VD och koncernchef, DNV

“Cyberrisker kan få enorma konsekvenser för säkerhet, tillförlitlighet, miljö och ekonomi, och hota våra samhällsfunktioner. Genom att kombinera våra styrkor – Nixus breda tjänsteutbud av IT- och cybersäkerhetstjänster, Applied Risks ledande position inom säkra industriella informations- och styrsystem, och DNV:s expertis inom kritiska infrastrukturbranscher – ger vi våra kunder en heltäckande lösning för alla cybersäkerhetsbehov, och förbereder oss för en betydande framtida tillväxt”, säger Remi Eriksen, koncernchef och vd för DNV.Nixu:s vd Teemu Salmi har utsetts att leda den nya verksamheten, som från mitten av 2024 kommer att gå under varumärkesnamnet DNV Cyber. Från sina kontor i elva länder erbjuder företaget nu ett ännu större sortiment av konsult- och ledningstjänster inom cybersäkerhet.

Teemu Salmi, CEO of DNV’s new cyber security services business
Teemu Salmi, VD för DNV:s nya cybersäkerhetsverksamhet

"Vårt gemensamma mål är att vara det mest kundcentrerade företaget inom cybersäkerhetstjänster i Europa. Det som möjliggör detta är de exceptionella människor som utgör vår verksamhet och levererar värde till våra kunder. Här kan proffs på cybersäkerhet växa och göra skillnad. Och här kommer företag från hela världen att söka den tillförlitliga tekniska expertis de behöver för att förbättra säkerheten och motståndskraften i en tid av ökande digitala risker, geopolitisk osäkerhet och skärpt lagstiftning, säger Teemu Salmi, vd för DNV:s nya cybersäkerhetsverksamhet.

DNV och Nixu har också slagit samman sina verksamheter för certifiering av ledningssystem, vilket ökar kapaciteten för certifiering av informationssäkerhet och utbildningstjänster. Detta omfattar certifiering av ledningssystem för informationssäkerhet (ISO/IEC 27001), nationella säkerhetsbedömningar, CSA STAR-molntjänstcertifieringar, säkerhetsbedömningar för betalkortsindustrin (PCI) och säkerhetsbedömningar 
av informationssystem för hälso- och sjukvården.

Den sammanslagna verksamheten, i samverkan med kunder och säkerhetsbranschen, kommer att driva innovation och föregå med branschens bästa praxis, inte minst tack vare DNV:s långsiktiga engagemang för forskning och innovation, där fem procent av företagets intäkter återinvesteras i forsknings- och utvecklingsprogram.

Ladda ned bilder här

Kontakt:
Anniina Hautakoski
Communications Specialist
anniina.hautakoski[at]nixu.com
+358 50 598 8304

Om DNV

DNV är en oberoende leverantör av kvalitetssäkring och riskhantering, verksam i fler än 100 länder, med syftet att skydda liv, egendom och miljö. Som en betrodd röst för många av världens mest framgångsrika verksamheter hjälper vi till att ta vara på möjligheter och hantera de risker som uppstår till följd av globala omvandlingar. Vi använder vår breda erfarenhet och omfattande expertis för att främja säkerhet och hållbar prestanda, sätta branschstandarder och inspirera och uppfinna lösningar.

Besök www.dnv.com för mer information.

Om Nixu

Nixu, en DNV-verksamhet, är en pålitlig partner inom cybersäkerhetstjänster. Vi hjälper våra kunder att cybersäkra affärsverksamheten, oavsett bransch, med hjälp av några av de bästa cybersäkerhetsexperterna i Europa.

Besök www.nixu.com för mer information.

Om Applied Risk

Applied Risk är en betrodd partner för industriell cybersäkerhet som skyddar den kritiska infrastruktur som vårt samhälle är beroende av. Genom att kombinera kunskap om cybersäkerhet och erfarenhet av operativ teknik erbjuder Applied Risk skräddarsydda lösningar som hjälper ägare, systemintegratörer och leverantörer att utveckla, distribuera och underhålla cyberresilient verksamhet. Applied Risk är baserat i Nederländerna och verkar på global nivå med att skydda sina kunder inom branscher som olja och gas, energi, vattenhantering, läkemedel, hälsovård, tillverkning, sjöfart och transport.

Besök www.applied-risk.com för mer information.