Nixu kantaa Taimiteossa kortensa kekoon ilmaston ja nuorten hyväksi

Nixu Blog

Nixu Blog

July 4, 2023 at 11:39

Nixu käynnisti vuonna 2022 vastuullisuusohjelman, johon sisältyy myös toiminnasta aiheutuvien suorien ja epäsuorien päästöjen kartoittaminen. Taimiteko-kumppanuuden kautta Nixu lisää Suomen hiilinieluja ja tarjoaa nuorille merkityksellisiä ja positiivisia kokemuksia työelämästä. 

Autamme asiakkaitamme vahvistamaan liiketoiminnan sietokykyä tarjoamalla kattavia kyberturvallisuuden konsultointi- ja suunnittelupalveluja sekä jatkuvia palveluja. Osallistumme Taimiteko-toimintaan, koska haluamme olla myös vastuullinen yrityskansalainen, joka pyrkii edistämään liiketoiminnassaan kestäviä toimintaperiaatteita ja vaikuttamaan positiivisesti ympäristöön. 4H:n Taimiteko oli meille inspiroiva yhteistyökumppani, koska hiilinielujen lisäämisen ohella voimme edistää myös nuorten työllistymistä ja hyvinvointia.

Istutamme Suomeen 1000 uutta puuta

Vastuullisuusohjelmaamme kuuluu ympäristökuormitusta vähentävien käytäntöjen edistäminen. Pyrimme minimoimaan liiketoiminnan aiheuttamat hiili-, vesi- ja muut jalanjäljet. Koska kaikilta päästöiltä ei kuitenkaan voida välttyä, meille oli alusta asti selvää, että hiilensidonta on osa vuoden 2022 vastuullisuustoimiamme.  

Kartoitimme viime vuonna merkittävimmät suorat ja epäsuorat päästölähteemme. Laskelmien ja vertailutietojen perusteella Nixun hiilijalanjäljen arvioitiin olevan 235 t CO2e. Tämän seurauksena lahjoitimme Taimiteolle 1000 taimea. Kasvaessaan puut sitovat ilmasta hiilidioksidia ja metsän 55 vuoden kiertoaikana hiiltä sitoutuu hiilijalanjälkemme verran.

Taimien istutusta Kemijärvellä Taimiteko
Nuoria istuttamassa taimia Kemijärvellä kesäkuussa 2023 vanhalle turvatuotannon maa-alueelle.

 

Taimiteko on osa vastuullisuusohjelmaamme 

Nopea digitalisaatio, geopoliittinen turbulenssi ja kyberrikollisuuden lisääntyminen kasvattavat kyberturvallisuuspalvelujen tarvetta jatkuvasti. Haluamme vastata tähän tarpeeseen olemalla asiakkaidemme luotettu kyberturvallisuuskumppani, paras kyberturvallisuuden työpaikka ja vastuullinen yrityskansalainen. 

Käynnistimme vuonna 2022 vastuullisuutemme systemaattisen kehittämisen määrittämällä Nixun yritysvastuun olennaisimmat teemat, tavoitteet ja tunnusluvut. Samalla luotiin ohjelma ja toimenpiteet, joiden toteuttamista seuraa ohjausryhmä.  

Koimme Taimiteon olevan yrityksellemme sopiva kumppani, koska toimintaan osallistumalla pystymme konkreettisella tavalla kantamaan kortemme kekoon ympäristön hyväksi. Se, että voimme samalla tukea yhä työmarkkinoiden ulkopuolella olevien nuorten työllistymistä, on yritystämme ilahduttava lisäelementti Taimiteon toiminnassa. 

Nuoret istuttamassa taimia Kemijärvellä

Sallan ja Sodankylän 4H-yhdistysten reippaat nuoret istuttamassa taimia.