Svenska organisationer behöver stärka sin cybersäkerhet

Magnifier

Nixu Detection & Response

May 15, 2023 at 10:00

Rysslands attack mot Ukraina ökade snabbt säkerhetsmedvetenheten i Sverige, och har också lett till att cybersäkerhet är en viktigare fråga än någonsin. Många svenska företag och organisationer erkänner samtidigt själva att deras cybersäkerhet är eftersatt. Varför släpar svenska organisationer efter när det gäller cybersäkerhet, och kan ett Security Operations Center vara ett viktigt steg för att rädda situationen?

Den första Nixu Cybersecurity Index Report publicerades i november 2022 och visade att svenska företag och organisationer har en svagare mognadsgrad inom cybersäkerhet än sina finska motsvarigheter. De svenska organisationernas genomsnittliga bedömning var att deras egen mognadsnivå är "bristfällig".

Bland ledningsgrupper väcker bristerna en allvarlig oro: Kommer cyberhot att skada vår verksamhet, våra affärsdata, våra kunder eller vår image? Kan den geopolitiska situationen på något sätt bidra till att vi blir offer för cyberattacker?

– Det är svårt att säga vad de exakta orsakerna bakom den lägre mognadsnivån inom cybersäkerhet i Sverige är. Men en möjlig orsak är att Finlands geopolitiska läge länge gjort det relevant att ha ett omfattande säkerhetstänkande i landet. Finska företag är även mer vana vid att outsourca sin cybersäkerhet i stället för att hantera den internt, vilket också kan vara en bidragande faktor, säger Jan Mickos, chef för Nixus Managed Services.

Hur kan ett Security Operations Center hjälpa situationen?

Det viktigaste steget för att öka organisationens mognadsgrad inom cybersäkerhet är att säkerställa att det inte finns några blinda fläckar i den digitala miljön. Insynen i de digitala systemen är avgörande för säkerheten, om man inte kan se vad som händer kan man heller inte skydda sig ordentligt.

– Många företag och organisationer har en fragmenterad cybersäkerhet eftersom den bygger på punktlösningar. Fragmenteringen leder till en begränsad synlighet, vilket har en negativ påverkan på realtidsinformationen, påpekar Jan Mickos.

Enligt honom är det bästa sättet att säkerställa en 360-graders visibilitet ett Security Operations Center, SOC. I korthet är ett SOC ett team av experter som ansvarar för att övervaka, upptäcka, förebygga, utreda och reagera på cyberhot 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan i en centraliserad funktion.

Nixu Security Operations Center process description
Security Fusion är kärnan i Security Operations Center

Ett SOC kan låta som en nödvändighet främst för stora organisationer, men cyberkriminella tenderar att undvika dem med bäst säkerhet.

– Alla företag och organisationer, oavsett storlek och bransch, kan bli utsatta för utpressningstrojaner vilket potentiellt kan otillgängliggöra deras digitala system. Ju mer eftersatt en organisations cyberförsvar är, desto större är sannolikheten att den blir måltavla och offer för en lyckad cyberattack, säger Jan Mickos.

Är det orealistiskt att starta ett eget SOC?

Att förbättra säkerheten genom att internt inrätta ett Security Operations Center är orealistiskt för de flesta organisationer. Att driva ett modernt SOC är både komplext och dyrt. Den ständiga utvecklingen av tekniken inom cybersäkerhet, behovet av att hela tiden uppdatera sina kunskaper och ta till sig nya verktyg, gör det alltmer komplicerat att hantera på egen hand.

– Efterfrågan på cybersäkerhetsexperter är stor runt om i världen och det gör det väldigt svårt att rekrytera och behålla de bästa talangerna. Istället för att rekrytera är det bättre att outsourca sin cybersäkerhet, säger Jan Mickos.

Det är alltså inte konstigt att till och med de största företagen och organisationerna har dragit slutsatsen att det är näst intill omöjligt att etablera ett kostnadseffektivt SOC internt. Istället är ett SOC-som tjänst det smartaste, mest effektiva och praktiska alternativet för nästan alla organisationer.

Tidigare ansågs ofta outsourcing av IT som riskabelt och något som kunde försvaga cybersäkerheten. Det har visat sig vara raka motsatsen.

– Erfarna leverantörer av cybersäkerhetstjänster har betydligt bättre resurser och processer för skydda digitala system än de flesta organisationer. Det finns ingen anledning att tveka, men välj din leverantör med omsorg. Med Nixu kommer du snabbt och smidigt igång med ditt SOC som tjänst, avslutar Jan Mickos.

Hur väljer man en SOC-partner i världsklass?
Ladda ner vår e-guide "Security Operations Center / SOC – En nödvändighet för varje organisation"