It-sikkerhed i fokus hos Topdanmark A/S

Top Danmark
Cathrine Gullestrup

Cathrine Gullestrup

Security Business Manager

Topdanmark har i samarbejde med Nixu (tidligere Ezenta) optimeret it-sikkerheden med risikovurdering, sikkerhedspolitik og en beredskabsplan. Med løbende rådgivning sikrer Nixu Topdanmarks it-infrastruktur og forretningskritiske it-systemer.

Risikovurdering, sikkerhedspolitik og beredskabsplaner
Intensiv it-udnyttelse er et tveægget sværd, som indebærer en risiko for fjendtlige angreb mod it-infrastrukturen. Derfor har Topdanmark i samarbejde med sikkerhedsfirmaet Nixu optimeret it-sikkerheden med risikovurdering, sikkerhedspolitik, beredskabsplaner samt implementeret teknologiske løsninger til at understøtte sikkerhedsniveauet. Rådgivning omkring udviklingen i trusselsbilledet, løbende uddannelse af medarbejdere samt implementering af teknologiske løsninger sikrer it-infrastrukturen og forretningskritiske it-systemer. Hver fjerde indbygger og hver sjette erhvervsvirksomhed i Danmark er kunde i Topdanmark, og virksomheden har gennem de seneste år præsteret solide økonomiske resultater. Fundamentet for en stor del af vores forretning er baseret på en velfungerende it-infrastruktur og it-systemer. Vores mange finansielle informationer og kundeoplysninger ligger i vores store driftscenter i Ballerup, hvorfra de vitale oplysninger bliver udnyttet af medarbejderne i hele Danmark.

Nedetid er lig med krisetid
Vi har konstant brug for oplysningerne i vores daglige arbejde, siger it-sikkerhedschef Brian Lind hos Topdanmark. Topdanmark har derfor etableret beredskabsplaner indenfor IT-sikkerhed, så forsikringskoncernen har svar på tiltale, hvis sikkerheden kompromiteres, hardware bryder ned eller driftscentret brænder. Det er umuligt at skabe 100 procent sikre systemer. Vores opgave er derfor at etablere en sikkerhedspolitik, hvor vi prioriterer og målretter indsatsområderne, så vi minimerer risikoen. Her spiller eksterne partnere med spidskompetence en afgørende rolle, fordi de løbende kan tilføre os ny viden. Vi arbejder fokuseret med it-sikkerhed i Topdanmark, men har løbende brug for rådgivning fra spidskompetencer indenfor it-sikkerhedsområdet, for løbende at få vurderet om de indsatser vi foretager er fyldestgørende.

Dokumentation til partnere
Topdanmark har etableret et tæt samarbejde med flere partnere, og ønsker at være forberedt til i fremtiden at indgå nye alliancer. Vi arbejder sammen med en række andre finansielle institutioner, hvor det er vigtigt, at vi kan dokumentere soliditeten af vores systemer. Vi samarbejder f.eks. med Danske Bank om at sælge forsikringer via deres hjemmeside. På sigt er det vores vision, at vi kan indgå nye samarbejder med andre virksomheder. I disse situationer udarbejdes gensidige sikkerhedsundersøgelser - derfor er det værdifuldt, at vi er på forkant og kan bevise, at vores systemer er sikre, siger Brian Lind og fortsætter: Styrken ved en ekstern partner er, at de kan se på udfordringer med friske øjne. Internt kan vi have en tendens til at se os blinde på tingene. Med Nixu har vi fået en seriøs og kompetent samarbejdspartner, som holder de aftaler vi har indgået. Vi har tillid til Nixu, ikke mindst fordi deres medarbejdere har integriteten til at sige fra og sætte grænser.

Med Nixu har vi fået en seriøs og kompetent samarbejdspartner, som holder de aftaler vi har indgået.

More information

  • Cathrine Gullestrup

    Cathrine Gullestrup

    Security Business Manager