Outsoursing av cybersäkerhet

eero öster

Eero Öster

Head of Cloud Transformation

Att hålla jämna steg med de risker och hot som uppstår och alla de sårbarheter som utnyttjas dagligen i en uppkopplad värld är extremt svårt. Att hitta rätt människor med rätt kompetens och kunskap är en utmaning, och att utbilda personalen internt tar för lång tid.

Oavsett vilken bransch ni verkar exponeras du för direkta eller indirekta attacker och slumpmässiga intrång. Näringslivet förlitar sig i allt större utsträckning på digitalisering, och om dessa system går ner eller viktiga data hamnar hos tredje part kan konsekvenserna bli förödande för ditt företag.

Våra certifierade experter kan hantera hela din IT-säkerhetsmiljö – personal, processer och teknik – eller bara enskilda delar om ni redan har lösningar på plats. Vare sig du kör styrsystem i industrin eller hanterar en traditionell IT-miljö kan du med hjälpa våra säkerhetsexperter arbeta i trygg förvissning om att branschens främsta IT-talanger håller koll på din verksamhet.

Tjänster

Nixu Cyber Defense Center

Nixu Cyber Defense Center protects your core processes and people. It offers return-on-investment tools for non-technical business owners who want to secure the continuity of their trade. It creates value by offering security that your customers trust. Our specialists and systems monitor, contain and remediate security threats within your business processes. Unlike basic security tools such as virus software, we can monitor your whole information ecosystem. Our response team leads the investigation whenever there is a recognized threat.

Secure Software Development

We improve software development methods by introducing new security-enhancing elements in existing development methods, such as Scrum. These elements can be tailored to customer needs. Some of the elements we have introduced in the past include threat workshops, exploratory reviews and developer coaching in secure practices. We provide internal support and guidance for the development team, sparring with the team to ensure a secure software delivery.

Nixu Academy

Nixu Academy erbjuder anpassade utbildningar i cybersäkerhet och säker hantering av personuppgifter för samtliga från ledning till tekniska specialister för att säkerställa att organisationer har den kompetens och kunskap som krävs för att skydda sina kritiska data och system och genomföra nya säkra digitala tjänster. Nixu Academy främjar motivation att agera säkerhetsmässigt korrekt och den individuella förmågan att upptäcka cyberrisker.

Vi erbjuder även kurser inom PCI DSS, CISSP, Säker system utveckling, Klassa och mycket mer.

Informations security team as a service

We provide you with an information security team as a service. We will coach your team and secure your information. We will lead your information security and make sure that everything works. We do not simply write security guidelines based on identified risks, we push matters forward by giving instant feedback. We also employ proven models to guarantee that processes and people perform as expected. Once we have secured your operations, we will attack you aggressively to see how your defenses will hold.

Bloggar

  • White paper: GDPR and reporting obligation in data security breach
  • eero öster

    Eero Öster

    Head of Cloud Transformation