Outsourcing av cybersäkerhet

eero öster

Eero Öster

Head of Cloud Transformation

Att hålla jämna steg med de risker och hot som uppstår och alla de sårbarheter som utnyttjas dagligen i en uppkopplad värld är extremt svårt. Att hitta rätt människor med rätt kompetens och kunskap är en utmaning, och att utbilda personalen internt tar för lång tid.

Oavsett vilken bransch ni verkar exponeras du för direkta eller indirekta attacker och slumpmässiga intrång. Näringslivet förlitar sig i allt större utsträckning på digitalisering, och om dessa system går ner eller viktiga data hamnar hos tredje part kan konsekvenserna bli förödande för ditt företag.

Våra certifierade experter kan hantera hela din IT-säkerhetsmiljö – personal, processer och teknik – eller bara enskilda delar om ni redan har lösningar på plats. Vare sig du kör styrsystem i industrin eller hanterar en traditionell IT-miljö kan du med hjälpa våra säkerhetsexperter arbeta i trygg förvissning om att branschens främsta IT-talanger håller koll på din verksamhet.

Tjänster

Nixu Cyber Defense Center

At the core of our Cyber defense service is Nixu Cyber Defense Center where our cybersecurity specialists and systems monitor, contain and remediate security threats on your behalf 24/7. We protect your core processes and people and provide you with ability to detect early and react quickly. Nixu Cyber Defense Center offers return-on-investment tools for non-technical business owners who want to secure the continuity of their trade. It creates value by offering security that your customers trust. Unlike basic security tools such as virus software, we can monitor your whole information ecosystem. Our team hunts for threats, monitors data and alerts from customer environments, and flags anomalies. Our response team leads the investigation whenever there is a recognized threat.

Nixu Academy

Nixu Academy erbjuder anpassade utbildningar i cybersäkerhet och säker hantering av personuppgifter för samtliga från ledning till tekniska specialister för att säkerställa att organisationer har den kompetens och kunskap som krävs för att skydda sina kritiska data och system och genomföra nya säkra digitala tjänster. Nixu Academy främjar motivation att agera säkerhetsmässigt korrekt och den individuella förmågan att upptäcka cyberrisker.

Vi erbjuder även kurser inom PCI DSS, CISSP, Säker system utveckling, Klassa och mycket mer.

Informationssäkerhetsteam som tjänst

Vi tillhandahåller informationssäkerhetsteam som tjänst. Vi coachar dina medarbetare och säkerställer att din information är säker. Vi leder ditt IT-säkerhetsarbete och integrerar cybersäkerhet med övrig verksamhet. Vi skriver riktlinjer baserade på identifierade risker och driver utvecklingen med snabb och konkret feedback. Vi använder beprövade modeller för att säkerställa att processer och människor fungerar optimalt. Efter att ha säkrat din verksamhet testar och förbättrar vi försvaret genom att genomföra aggressiva attackerar och åtgärda svagheter. Vi testar även din personal med social hacking och förbättrar deras kunskap med riktad utbildning.

Säker mjukvaruutveckling

Vi hjälper dig att förädla dina metoder för mjukvaruutveckling genom att introducera säkerhetsförbättringar i existerande utvecklingsprocesser, som t.ex. Scrum. Dessa förbättringar skräddarsys för att passa ditt behov. Metoder vi introducerat i tidigare projekt har inkluderat workshops för hotmodellering, utforskande granskningar och säkerhetsutbildning för utvecklare. Vi kan tillhandahålla intern support och stöd till dina utvecklingsteam och att bolla idéer med teamen för att säkerställa leverans av säker mjukvara.

  • White paper: Have I been compromised?
  • eero öster

    Eero Öster

    Head of Cloud Transformation

Bloggar