Cyber defense

eero öster

Eero Öster

Head of Cloud Transformation

Nu förtiden handlar det inte om huruvida ditt företag kommer att bli attackerat utan snarare hur ofta. Om din skyddsplan är byggd enbart kring informationssystem och nätverk, kan dina affärsprocesser och människor vara mer sårbara än du tror.

NIXU CYBER DEFENSE CENTER skyddar dina kärnprocesser och medarbetare. Våra specialister och systemövervakare identifierar och åtgärdar säkerhetshot i dina affärsprocesser. Till skillnad från grundläggande säkerhetsverktyg som virusprogramvara kan vi övervaka hela ditt informationsekosystem. Vårt CDC-team leder utredningen när det finns ett känt hot. Vi ger dig möjlighet att upptäcka hot tidigt och kan därmed reagera snabbt.

Försäkring täcker den direkta kostnaden för att fastställa skadan, men inte förlusten av trovärdighet. Om du bara är reaktiv och hanterar konsekvenser kan du vara sårbar för ytterligare angrepp. Om du inte vet vad som har stulits och hur blir det svårt att lösa problemen.

Vi skyddar dina kärnprocesser och medarbetare dygnet runt sju dagar i veckan. Vi övervakar och åtgärdar säkerhetshot i dina affärsprocesser och hjälper dig att upptäcka hot tidigt. Därmed möjlighet att reagera snabbt.

Tjänster

Nixu Cyber Defense Center

At the core of our Cyber defense service is Nixu Cyber Defense Center where our cybersecurity specialists and systems monitor, contain and remediate security threats on your behalf 24/7. We protect your core processes and people and provide you with ability to detect early and react quickly. Nixu Cyber Defense Center offers return-on-investment tools for non-technical business owners who want to secure the continuity of their trade. It creates value by offering security that your customers trust. Unlike basic security tools such as virus software, we can monitor your whole information ecosystem. Our team hunts for threats, monitors data and alerts from customer environments, and flags anomalies. Our response team leads the investigation whenever there is a recognized threat.

Incident response

Nixu Incident Response Service takes the responsibility of handling incidents from the point when Customer contacts Nixu to the point where the incident has been resolved and business is back to normal. The objective of the service is to help Nixu’s customers efficiently react and handle security incidents.

Vulnerability Management

Nixu provides vulnerability management capabilities for the company CISO. We will determine your vulnerability level and tell you how resilient your information systems and networks are against common threats. Our experts analyze discovered vulnerabilities and give recommendations how to address them.

Our experts keep you posted about current and upcoming vulnerability and attack trends so you can proactively prepare and act on protecting your environments. Nixu translates technical vulnerability data to executive decisions on information security.

  • White paper: Have I been compromised?
  • eero öster

    Eero Öster

    Head of Cloud Transformation

Bloggar