Multi-factor authentication_case
Harri Laakko

Harri Laakko

IAM Sales Manager

Mehiläinen hör till Finlands största leverantör av privata social- och hälsovårdstjänster. Med över 100 års erfarenhet kan Mehiläinens 14 000 medarbetare erbjuda högklassig service på fler än 360 verksamhetsställen över hela Finland.

Utmaningen    

Under de senaste åren har digitaliseringen gått snabbt framåt, och datasäkerhet har i allt större utsträckning börjat betraktas som en konkurrensfördel och en potential. Detta har gjort att den traditionella autentiseringsmetoden, där ett användarnamn kombineras med ett lösenord, har börjat ifrågasättas.

Mehiläinen har tusentals medarbetare med olika bakgrund och roller över hela Finland, som alla behöver ha digital åtkomst till all data var de än befinner sig. Som pionjär inom hälsovårdsdigitalisering och beskyddare av stora mängder känslig information satsar Mehiläinen mycket på förtroende. En säker, smidig, flexibel och kompatibel autentiseringsmetod är därför av största vikt.

Vår lösning

Med Nixus lösning för multifaktorautentisering (MFA) kan Mehiläinen kontrollera sina anställdas identitet, vilket garanterar enkel åtkomst till alla tjänster som stödjer välkända autentiseringsprotokoll. Lösningen har konstruerats för att vara kompatibel, användarvänlig och så underhållsfri som möjligt. Den kan enkelt anpassas för alla typer av företag, men fungerar allra bäst i medelstora och stora företag med många användare och konton.

”Det har varit en spännande resa. Vi inledde samarbetet med ett pilotprojekt och fortsatte sedan utveckla och skräddarsy tjänsten i samarbete med Mehiläinen. Nixu MFA skulle inte vara vad det är i dag utan detta partnerskap. Mehiläinens experter gav oss ovärderlig respons under pilotprojektet”, berättar Joosua Santasalo, Senior Consultant på Nixu.

Kundfördelar

Nixus MFA-lösning erbjuder ett extra lager säkerhet, vilket innebär att Mehiläinen kan minska risken för identitetsstölder och läckor. Samtidigt får Mehiläinens medarbetare över hela Finland enkel tillgång till information utan att behöva logga in.

"Med hjälp av Nixus MFA-tjänst har vi kunnat trygga användarupplevelsen i Citrix och Microsoft Office 365, och vi har också kunnat optimera den integrerade användarregistreringen i Microsoft Office 365", berättar Kalle Alppi, IT-ansvarig på Mehiläinen.

mer information

relaterade bloggar