LocalTapiola - bygger förtroende med säkra digitala tjänster

LocalTapiolas bygger förtroende med säkra digitala tjänster
Aleksandr Värä

Aleksandr Värä

VP, IoT Cybersecurity

LocalTapiola Group är en finsk företagsgrupp som erbjuder ett brett sortiment av tjänster inom försäkringar, investeringar och sparande till privata kunder och företag. I LocalTapiolas bransch är kundernas förtroende avgörande för framgångarna och informationssäkerheten är därför viktig för att säkerställa att känslig information inte hamnar i fel händer. Att onlinetjänsterna alltid är i drift är också avgörande för kundupplevelsen.

Utmaningen

LocalTapiola hade insett att inte ens stora investeringar i utrustning och programvara skulle räcka för att ge 100-procentigt skydd mot hot. Teknikbaserade system är oflexibla och dåligt anpassade för en miljö där hoten ständigt tar ny form. De insåg att företagets tillvägagångssätt måste förändras så att fokus flyttades från hotprevention till hotidentifikation med snabba åtgärder.

Målsättningen var att bygga ett IT-säkerhetssystem som särskilt fokuserade på att identifiera, analysera och snabbt och effektivt reagera på stora verksamhetshot. Dessutom måste systemet vara så flexibelt som möjligt och kunna anpassa sig efter en föränderlig hotmiljö.

Vår lösning

Tjänsten Nixu Cyber Defense Center (Nixu CDC) ger realtidsövervakning av digitala miljöer, intrångsundersökningar och uppdaterade ögonblicksbilder över eventuella hot mot en organisations webbtjänst. Alltså får LocalTapiola nu tillgång till ett smidigt försvarssystem som kombinerar den senaste IT-säkerhetstekniken med kunskapen hos branschens främsta yrkesverksamma.

IT-säkerhetstjänsten Nixu CDC testades i ett antal månader en pilotversion i den miljö den var tänkt att användas i. Under piloten kunde tjänsten uppvisa starka resultat genom att identifiera verkliga hot. Eftersom smidig och problemfri drift i samarbete med tjänsteleverantörerna är avgörande för LocalTapiola innehöll pilotfasen också kompatibilitetstester med företagets andra partner. Pilotfasen avslutades och tjänsten driftsattes officiellt 1 juni 2016.

Kundfördelar

Systemet är automatiskt när valda parametrar konfigurerats på rätt sätt. Inget dagligt arbete krävs: avvikelser och andra observationer rapporteras i enlighet med ett förutbestämt schema och larm genereras bara när allvarliga hot detekteras.

Den flexibla och kostnadseffektiva tjänsten Nixu Cyber Defense Center är skalbar så att den kan tillgodose behoven hos små och medelstora företag såväl som stora koncerner. Inga mer investeringar i intern kunskapsutveckling eller teknik med kort livscykel krävs: det är Nixus jobb att ständigt utveckla och förbättra tjänsten och upprätthålla den speciella expertis systemet kräver.

Företag och organisationer i hela världen arbetar hårt för att skydda sig själva mot växande och snabbt evolverande IT-hot. En modell där företag skyddar sig själva genom att ständigt köpa ny teknik fungerar inte i längden.

Tjänsten Nixu CDC har gjort att vi har kunnat flytta fokus från att skydda oss själva mot säkerhetshot till att identifiera dem, vilket är avgörande i en digitaliserad, sammankopplad och mycket komplicerad affärsmiljö. Yrkesskickligheten hos Nixus IT-säkerhetsexperter i kombination med modern teknik garanterar att vi kan förutse och snabbare reagera mot eskalerande IT-säkerhetshot.

Leo Niemelä, Chief Security Officer på LocalTapiola.

mer information

relaterade bloggar