ID06 - Nixu stöder svenska byggbranschen i IT-kampen mot ekonomisk brottslighet

Nixu stöder svenska byggbranschens ID06 i IT-kampen mot ekonomisk brottslighet
Aleksandr Värä

Aleksandr Värä

VP, IoT Cybersecurity

Utmaningen

Den svenska byggsektorn har länge tampats med svartjobb och skatteflykt vilket utöver minskade skatteintäkter för staten också leder till minskad trygghet och personliga säkerhetsrisker på arbetsplatserna. Från och med januari 2016 kräver lagen att byggarbetsplatser i Sverige elektroniskt registrerar sina entreprenörer. Målsättningen är att minska mängden svartjobb och främja rättvis konkurrens i hela branschen.

ID06 är ett företag som tillhandahåller system som uppfyller kraven som ställs i lagen om personalliggare i byggbranschen, samt tillhandahåller industrispecifik utrustning. Fler än 600 000 anställda i över 60 000 företag bär redan idag ett personligt ID06-kort i Sverige.

Sofistikerade IT-hot som drivs av den gråa marknaden utgör allvarliga utmaningar för byggsektorn. Den organiserade brottsligheten exploaterar den senaste IT-tekniken och försöker utnyttja ID06 genom att lura in obehöriga personer i systemet för att få åtkomst till byggarbetsplatser. Dessutom syftar denna kriminalitet till att använda persondatan som systemet samlar in.

Vår lösning

Nixu Levererar tjänsten Cyber Defense Center (CDC) till ID06 och företaget får därmed tillgång till ett skalbart försvarssystem som kombinerar den senaste IT-säkerhetstekniken med kunskapen hos branschens främsta yrkesverksamma. Tjänsten CDC ger realtidsövervakning av digitala miljöer, intrångsundersökningar och uppdaterade ögonblicksbilder över eventuella IT-hot. Dessutom genomför Nixu CDC attacktester och har alltid tillgång till realtidsinformation om aktuella IT-hot och de senaste intrångsmetoderna, som systemet också kan hantera med den allra senaste tekniken.

Kundfördelar

ID06 samlar in och behandlar en avsevärd mängd persondata vilket tveklöst medför speciella säkerhetsrisker. I en sådan miljö är det därför extremt viktigt att säkerställa IT-säkerhet av hög kvalitet. Nixu CDC erbjuder ID06 möjlighet att observera sofistikerade attacker i förväg samt hantera dem med minimala skador och driftstopp samt håller ID06-systemet driftklart och säkert dygnet runt, hela veckan. Genom introduktionen av det säkra ID06-systemet har byggsektorn tagit ett stort steg framåt i kampen mot ekonomisk brottslighet.

”Vi är glada över möjligheten att samarbeta med Nixu i kampen mot ekonomisk brottslighet i den svenska byggsektorn. Yrkesskickligheten hos Nixus IT-säkerhetsexperter i kombination med modern teknik garanterar att ID06 kan förutse och snabbare reagera mot IT-säkerhetshot” säger ID06:s VD Peter Löfgren.

 

mer information

relaterade bloggar