Danfoss uppgraderar till en modern IGA-lösning med hjälp av Nixu

Industrial extraction
Nilas Lundbäck

Niklas Lundbäck

Senior Delivery Manager, Digital Identity

 

Övergång till molnet under ett pandemiår: Danfoss uppgraderar till en modern IGA-lösning med hjälp av Nixu

Det danska tillverknings- och teknikföretaget Danfoss bestämde sig för att gå över till en modern IGA-lösning för hantering av sina 40 000 digitala identiteter. På grund av covid-pandemin krävdes det dessutom en helt ny strategi för ett projekt som under normala omständigheter skulle ha inneburit en hel del planering ansikte mot ansikte.

Två av Danfoss största produktsegment är energisystem, som fokuserar på hydraulik för bygg- och jordbruksutrustning, samt klimatlösningar (t.ex. luftkonditionerings-, kyl- och värmesystem) för industri- och kontorslokaler. Danfoss verkar globalt och har fabriker över hela världen. Företaget växte dessutom nyligen med en tredjedel i och med förvärvet av hydraulikverksamheten i Eaton, en annan stor industriell tillverkare.

Som en betrodd tillverkningspartner inom många olika sektorer måste Danfoss ha en hög standard på sin cybersäkerhet. Till exempel så kräver klimatlösningar kritisk infrastruktur – det kan låta som om det rör sig om alldaglig utrustning, men betydelsen visar sig med all önskvärd tydlighet om systemen hackas och en angripare plötsligt kan stänga av kylning, uppvärmning eller luftkonditionering.

För Danfoss är det viktigt att deras produkter är användarvänliga och säkra. Företaget har varit på en digitaliseringsresa och gått från rollen som traditionell tillverkare till att mer förse sina produkter med IoT-funktioner och smarta egenskaper. Företaget har samarbetat med Nixu i flera olika cybersäkerhetsprojekt, och vann till och med en branschutmärkelse inom IIoT-säkerhet 2017.

Mål: Effektiv och säker styrning för över 40 000 medarbetare och partners

Danfoss ville uppgradera från sin befintliga IGA-lösning (Identity Governance and Administration – dvs. identitetsstyrning och administration) till ett mer avancerat alternativ. Danfoss bedömde att den tidigare lösningen de använde var för begränsad, svår att använda och inte tillräckligt flexibel för företagets behov. 

IGA-lösningar används för att hantera en organisations digitala identiteter. När anställda börjar eller slutar på ett företag eller övergår till nya uppgifter inom företaget hjälper IGA-lösningar organisationen att hålla koll på vem som arbetar var, vilken åtkomst de har och om det i deras samlade åtkomsträttigheter kan finnas riskabla kombinationer som bör fås under kontroll. Många organisationer måste dessutom hantera identitetslivscykeln för extern personal, exempelvis konsulter, som bara behöver åtkomst under en begränsad tid.

En automatiserad och korrekt implementerad IGA-lösning kan utgöra skillnaden mellan ett säkert och effektivt arbetsflöde jämfört med en långsam och osäker IGA-lösning där mänskliga misstag lätt begås. I strävan att uppgradera sitt befintliga IGA-system vände Danfoss blicken mot molnet: tillverkaren ville ha en tillförlitlig och skalbar lösning som kunde ge Danfoss-teamet enklare åtkomst. Ytterligare ett mål var att höja kvaliteten i IGA-relaterad analys och rapportering.

Danfoss valde Nixu som partner för planering och implementering av den nya lösningen. Projektet inleddes i september 2020.

Resultat: En lyckad övergång till IGA-molnet helt på distans 

Danfoss har fler än 37 000 anställda globalt. Därtill kommer ett betydande antal externa partners och konsulter, vilket innebär att Danfoss behöver hantera totalt över 41 000 digitala identiteter. Lösningen som Nixu föreslog och som Danfoss valde för att hantera denna volym och för att uppfylla de högt ställda kraven var den molnbaserade plattformen för identitetsåtkomst och styrning från Saviynt.

Projektets tidsram var snäv: Danfoss ville slutföra övergången från sin befintliga lösning till Saviynt innan Eaton-förvärvet slutfördes. Pandemin innebar också nya utmaningar. Före pandemin skulle ett projekt av den här omfattningen innebära möten och planering ansikte mot ansikte. Nu genomfördes projektet på distans: planeringen för en lyckad övergång utarbetades i virtuella workshoppar.

Planeringen och förberedelserna gjordes i nära samarbete med Danfoss. Nixu hanterade implementeringen och integrationen av den nya lösningen samt den tekniska supporten när systemet väl togs i bruk. Nixus över 70 personer starka affärsenhet för digitala identiteter besitter expertkunskap inom många IAM-tekniker och inkluderar nära 30 Saviynt-certifierade experter. Nixu är också en av Saviynts två Diamond Level-partners i EMEA-regionen.

Tack vare det nära samarbetet kunde projektet slutföras innan uppköpet genomfördes. Projektet fick också erkännande från branschen och belönades med utmärkelsen ”Identity Fabrics & Enterprise IAM Project of the Year på KuppingerColes European Identity and Cloud konferens i september 2021. Miska Laakkonen, Nixus affärschef för IGA och PAM, berömmer lagandan i kundens team.

”Med Danfoss fick vi samarbeta med mycket kompetenta experter som alltid hade en positiv attityd. Att genomföra ett projekt av den här omfattningen är alltid en krävande uppgift. Det blev också extra komplicerat av att Danfoss-teamet var spritt över tre kontinenter och olika tidszoner. Kunden var samarbetsvillig hade alltid koll på saker och ting, även när covid-19 gjorde det omöjligt för oss att arbeta under mer idealiska teamförhållanden. Deras inställning var ovärderlig för att vi skulle kunna leverera projektet i tid.”

”Nixu-teamet kom till projektet med ett strukturerat tillvägagångssätt, definierade tydligt vad de behövde från oss och höll regelbundna uppdateringar med vårt team”, berättar Daniel Mazzo Tunes, IAM-ansvarig på Danfoss. ”Det hjälpte oss att ha koll på helheten: vi kände alltid att vi hade allt under kontroll och visste vad som pågick. Alla på Nixu var också mycket transparenta. Vi diskuterade intensivt och öppet om hur vi skulle hantera vissa problem, vilka kompromisser olika lösningar innebar och om något skulle medföra extra kostnader. Detta bidrog till att vi fick ett starkt förtroende för Nixu”.

”För fem år sedan kunde jag inte ha föreställt mig att det skulle vara möjligt att genomföra ett så omfattande projekt helt på distans. Nixu gjorde ett fantastiskt jobb och jag är mycket stolt över vad vi tillsammans har kunnat åstadkomma med detta projekt.”

mer information

  • Nilas Lundbäck

    Niklas Lundbäck

    Senior Delivery Manager, Digital Identity