Fördelar med ett Security Operations Center som tjänst

Jan Mickos 2022

Jan Mickos

SVP Managed Services

May 16, 2023 at 10:00

För vårt digitala samhälle och digitala företag är väl fungerande digitala tjänster ett måste. Vi har inte råd med cyberattacker som stör åtkomsten till de digitala system vi är beroende av. Varför är då ett Security Operations Center den bästa lösningen för att säkerställa att alla system bevaras oskadda?

Cybersäkerhet är en komplicerad fråga att sätta sig in i. Det är ett område fullt av konstig jargong, akronymer och modeord som bara experter förstår. Ofta förlitar sig personer i ledande ställning på att den interna IT-avdelningen har allt under kontroll, trots att det är just dem själva som får ta skulden om organisationen blir offer för en cyberattack.

Men här kommer det stora problemet: globalt sett är det mycket få IT-avdelningar som har en sådan expertis och resurser som dagens snabbt föränderliga hotbild kräver. Ofta arbetar man med cybersäkerhet i silos, vilket ger en väldigt begränsad insyn och lägesuppfattning och därmed är en ödesdiger nackdel.

Vad är lösningen på problemet?

En centraliserad kanal, som ett Security Operations Center (SOC), är avgörande för att organisationer ska kunna hantera all säkerhetsverksamhet. Ett SOC samlar in information från olika källor och levererar den till alla parter på ett begripligt språk, skapar och implementerar nya säkerhetsåtgärder. Därför är ett SOC viktigt för alla organisationer, oavsett bransch och storlek.

Här är de viktigaste fördelarna med ett SOC:

  1. Minimerar driftstopp
  2. Ger full insyn dygnet runt
  3. Reagerar på incidenter
  4. Minskar varumärkesrisker
  5. Skyddar immateriella rättigheter
  6. Säkerställer att lagstiftning följs

För att undvika driftstopp och minimera risken för cyberhot som exempelvis utpressningstrojaner bör organisationer ha ett SOC. Ett SOC ger en 360-graders insyn och holistisk lägesuppfattning i realtid vilket minskar risken för säkerhetsluckor. Om en säkerhetsincident upptäcks är responsen snabb och följer en systematisk process. Ett SOC minskar avsevärt de varumärkesrisker som en cyberattack kan orsaka. Det skyddar också värdefull immateriell egendom och säkerställer att bestämmelser som det europeiska NIS2-direktivet efterlevs.

Nixu Security Operations Center process description
Security Fusion är kärnan i Security Operations Center


Att lägga ut SOC på entreprenad är smart och kostnadseffektivt

Att driva ett modernt SOC internt är en mycket komplext och dyr verksamhet. Det är svårt att rekrytera och behålla lämplig personal eftersom expertis inom cybersäkerhet är väldigt efterfrågad. Till och med de största företagen har kommit fram till att det inte är vettigt att inrätta och underhålla ett SOC internt. I stället är ett SOC som tjänst från en kvalificerad partner en smart, kostnadseffektiv och praktisk lösning.

Ju svagare en organisations cyberförsvar är, desto större är sannolikheten att den blir måltavla och offer för en framgångsrik cyberattack. Fråga dig själv: Hur länge kan din organisation fungera utan ett fungerande IT-system?

Ett SOC är något som din organisation inte kan klara sig utan.

Läs mer om fördelar och kriterier för att välja ett SOC som tjänst i världsklass!
Ladda ner vår e-guide "Security Operations Center / SOC – En nödvändighet för alla organisationer"

 

Related blogs