LocalTapiolas bygger förtroende med säkra digitala tjänster
Hero de Haan

Hero de Haan

Sales & Business Development Manager

De uitdaging

De LocalTapiola Group is een Finse groep van bedrijven die gezamenlijk een verscheidenheid aan diensten biedt in verzekeringen, investeringen en sparen zowel aan private als corporate klanten. Vertrouwen van de klanten is de sleutel tot success en informatiebeveiliging vormt hierin een kritieke factor teneinde te waarborgen dat gevoelige persoonlijke informatie niet in verkeerde handen belandt. Continue beschikbaarheid van online diensten is eveneens van essentiele waarde voor de klantbeleving.

Bedrijven en organisaties wereldwijd werken hard om zich te beschermen tegen de snelle ontwikkeling van kwaadwillende actoren. Een model waarin organisaties zich beschermen door constant nieuwe technologie te kopen, is niet langer voldoende.

Sleutel personeel bij LocalTapiola kwam tot de conclusie dat zelfs grote investeringen in hardware, software en tooling niet afdoende zouden zijn om dreigingen te ondervangen. ‘Technology based’ systemen zijn inflexible en ongeschikt voor een omgeving waarin cyberdreigingen continu nieuwe vormen aanneemt. De realisering was er dat de focus verlegd zou moeten worden van het detecteren van dreigingen naar identificering van de dreiging en snelle counteractie.

Het doel was een cybersecurity systeem te bouwen met een focus op indentificeren, analyseren en adequaat reageren op grote business bedreigingen. Het systeem moest zo flexibel mogelijk zijn en de capaciteit hebben om snel te kunnen anticiperen op bedreigingen uit de omgeving.

Onze solution

Nixu Cyber Defense Center (Nixu CDC) service biedt real time supervisie over digitale omgevingen, intrusie onderzoek en een up-to-date snapshot van de organisatie’s webservice bedreigingen. Dit heeft erin geresulteerd dat LocalTapiola nu toegang heeft tot een agile defensie systeem dat de meest recente cybertechnologie combineert met de expertise van de top professionals in het veld.

De Nixu CDC cybersecurity service heeft een piloting periode ondergaan van een aantal maanden in de voorziene ‘real – world ‘ omgeving. Tijdens de pilot is bewezen dat de service goede resultaten geeft op het indentificeren van aanstaande dreigingen. Gestroomlijnde, zorgeloze samenwerking met service providers is essentieel voor LocalTapiola, daarom omspande de piloting fase ook compatibiliteits testen met andere partners.

Toegevoegde waarde voor de klant

Het systeem functioneert automatisch zodra de vereiste parameters op correcte wijze zijn ingesteld. Er is geen dagelijks onderhoud nodig: afwijkingen en andere observaties worden conform een vast patroon gerapporteerd. Er is enkel een alarm signaal indien een grote bedreiging wordt gedetecteerd.

De flexibele, kost – effectieve Nixu Cyber Defense service is schaalbaar al naar gelang de behoefte van de klant voor zowel SME’s als corporate klanten. Het is Nixu’s werk om de druk van het investeren in korte levenscyclus technologieweg te nemen en continu de service die gespecialiseerde expertise behoeft verder te ontwikkelen en onderhouden.

‘’Nixu CDC service heeft ons de mogelijkheid gegeven om progressive te maken van het ons verdedigen tegen security risico’s naar identificatie; cruciaal in een gedigitaliseerde, interactieve en complexe business omgeving. Nixu’s experts gecombineerd met modern technologie garanderen ons dat we security dreigingen op voorhand kunnen spotten, kunnen reageren en sneller kunnen escaleren.’’ CSO, Leo Niemelä.

More information

  • Hero de Haan

    Hero de Haan

    Sales & Business Development Manager