Nixun vuosikertomus 2019


Nixun vuosikertomus koostuu kolmesta erillisestä osasta:

Vuosikatsaus

Vuosikatsaus

Lataa raportti >>

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus sisältää tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Lataa raportti >>

Hallinnointiosio

Hallinnointi sisältää selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä selvityksen palkoista ja palkkioista.

Lataa raportti >>