Valtionhallinto

Valtiohallinnon tietojenkäsittely ja tietoriskienhallinta on jatkuvassa myllerryksessä. Vaatimuksienmukaisuuden viidakko syvenee ja samalla tietohallinnon resursseja supistetaan ja järjestellään uudelleen.

Oman henkilöstön ja asiakkaiden asiointia pyritään sähköistämään ja byrokratiaa vähentämään. Tämä luo tarpeen luotettaville teknisille kontrolleille ja valvontamekanismeille. Älykkäät tilannekuvajärjestelmät ja testatut toimintaprosessit poikkeustilanteiden varalle varmistavat sujuvan toiminnan niin keskitetyissä palveluissa kuin hallinnonalakohtaisissa palveluissakin. 

 

Nixu tarjoaa palveluja kaikille valtiohallinnon toimijoille niin Hanselin puitesopimuksien kautta, kuin Valtion IT-palvelukeskuksenkin alihankkijana. Hyödynnämme valtiohallinnon vaatimuksienmukaisuuden viitekehyksiä kuten KATAKRI, tietoturvatasot ja ICT-varautuminen niin julkishallinnon kuin yksityisen puolen toimijoiden projekteissa.

Katakri

Kansallisen turvallisuusauditointikriteeristön mukaiset palvelumme.
Lue lisää

Tietoturvatasot ja ICT-varautuminen

Tietoturva-asetuksen ja Vahti-ohjeistuksien vaatimuksien täyttämiseen.
Lue lisää

Tilannekuva ja verkkoturvallisuus

Tietoturvan jatkuvaa seurantaa ja korkean turvatason tietoverkkojen toteutusta
Lue lisää