Yhtiöjärjestys

Yhtiö on suomalainen julkinen osakeyhtiö, johon sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön virallinen nimi on Nixu Oyj (englanniksi Nixu Corporation). Yhtiön kotipaikka on Espoo, rekisteröity osoite Keilaranta 15, 02150 Espoo ja puhelinnumero 09-478 1011. Yhtiö on rekisteröity Kaupparekisteriin 21.6.1989 y-tunnuksella 0721811-7.

Yhtiön toimialana on yhtiöjärjestyksen 2 pykälän mukaan tietotekniikan, tietoliikenteen, televiestinnän, tiedonhallinnan, tietojenkäsittelyn, tietoturvan ja elektroniikan palvelujen, tuotteiden, järjestelmien ja ohjelmistojen sekä niihin liittyvien patenttien kehittäminen, tuottaminen, suunnittelu, konsultointi, kauppa, tuonti, vienti, jakelu, markkinointi, asennus, huolto, koulutus, julkaisu ja muu alaan liittyvä toiminta. Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä ja se voi harjoittaa arvopaperikauppaa.

Yhtiöjärjestys