Voitonjakopolitiikka

Nixun hallitus on 25.9.2014 määrittänyt yhtiön voitonjakopolitiikan. Voitonjakopolitiikan mukaisesti Nixu pyrkii jakamaan 30–70 % tilikauden tuloksesta osakkeenomistajille voitonjakona. Tämän lisäksi voidaan jakaa lisävoitonjakoa. Voitonjaossa huomioidaan Nixun lyhyen aikavälin tarpeet käyttää tulorahoitusta kasvun edistämiseen.

Mikäli osinkoa jaetaan, kaikki osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon.