Strategia

Nixun tavoitteena on kasvaa kannattavasti ja saavuttaa vähintään 100 miljoonan euron liikevaihto ja yli 10 prosentin liikevoitto vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi Nixu tavoittelee aiempaa tasaisempaa liikevaihdon maantieteellistä jakautumista ja suurempaa jatkuvien palvelujen osuutta. Tähän pyritään helmikuussa 2023 päivitetyllä strategialla, joka on nimeltään ‘Next Nixu’. Uuden strategian myötä Nixun toimintaa ohjaa nyt uusi visio: We shape the future through cybersecurity for people, business, and society to achieve greatness. 

Next Nixu -strategia koostuu kuudesta painopistealueesta, joista kolme ensimmäistä liittyvät liiketoiminnan kasvuun ja jälkimmäiset kasvun mahdollistajiin:

1. Keskitymme ydinalueisiimme Ruotsissa ja Suomessa
Nixu kehittää vahvaa läsnäoloaan Ruotsissa ja Suomessa kohdistamalla näille markkinoille täyden palvelutarjontansa.

2. Kasvatamme hallinnoitujen palvelujen liiketoimintaa
Nixu keskittyy skaalaamaan hallinnoituja palvelujaan kasvattaakseen asiakkaidensa määrää ja markkinaosuuttaan.

3. Laajennamme ja vauhditamme kasvua nykyisillä ja uusilla markkinoilla
Nixu hakeutuu uusille markkinoille, kuten Norjaan, valikoitujen palvelujensa avulla ja myöhemmässä vaiheessa laajentaa liiketoimintaansa tuomalla tarjolle koko palveluva- likoimansa. Suurin osa Nixun liikevaihdosta tulee nykyisin Suomesta, joka tulee olemaan tärkeä markkina jatkossakin. Tätäkin suurempaa kasvua Nixu tavoittelee muista maista, joten liikevaihdon maantieteellisen jaon odotetaan tasapainottuvan vuoteen 2025 men- nessä.

4. Olemme paras työpaikka kyberturvallisuuden ammattilaisille
Nixu haluaa olla paras työpaikka kyberturvallisuuden ammattilaisille jatkossakin, sillä ihmiset ovat Nixun arvokkain voimavara. Nixu keskittyy ammattilaisten palkkaamiseen ja pitämiseen sekä houkuttelee erityisesti nuoria osaajia työntekijöikseen.

5. Tulemme vahvimmaksi kyberturvabrändiksi tarjoten parhaan asiakaskokemuksen
Nixu selkeyttää palveluvalikoimaansa ja kehittää liiketoimintaansa asiakaskeskeisem- mäksi vastatakseen asiakkaidensa tarpeisiin entistäkin paremmin.

6. Parannamme kustannustehokkuutta
Nixu investoi etupainotteisesti myyntiin ja toimintamalleihin luoden pohjaa kasvu- ja tehokkuustavoitteiden saavuttamiselle.

Liiketoiminnan kehitystä tukevat vahvempi uusiin markkinoihin panostaminen ja lisäinvestoinnit palvelunhallintaan, jonka ansiosta Nixu voi tarjota entistä monipuolisempia palveluita asiakkailleen.

Kyberturvapalvelujen jatkuvasti kehittyvä markkina tarjoaa Nixulle hyviä mahdollisuuksia täydentää orgaanista kasvuaan myös epäorgaanisella kasvulla. Alalla on paljon pieniä ja keskisuuria toimijoita, joten on odotettavissa, että yritysten yhdistymiset ja yritysostot lisääntyvät. Nixu aikoo olla yksi yritysostoja toteuttavista yrityksistä.