Strategia

Nixun missio on pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Sen mukaisesti yhtiön kasvustrategia keskittyy erityisesti digitalisoituvan liiketoiminnan kyberturvapalveluihin. Nixu kehittää kyberturvapalveluitaan yhä voimakkaammin tukemaan asiakkaidensa teollisen internetin sekä digitaalisten identiteettien hyödyntämistä liiketoiminnassa.

Kasvustrategia nojaa viiteen kehitysalueeseen.

 1. Kyberturvaosaajayhteisö
  Nixu on asiantuntijaorganisaatio. Onnistuminen kaikissa strategisissa tavoitteissa tulee riippumaan kyvystä pitää, rekrytoida ja kouluttaa parhaat kyberturvaosaajat. Tämän lisäksi yhtiön tunnettuuden pitää parantua kansainvälisen kyberturvaosaajayhteisön joukossa.
   
 2. Digitalisaation kyberturvakumppani
  Nixu tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisen palveluvalikoiman toimien pitkäaikaisena kyberturvakumppanina. Uusia palveluita kehitetään ratkaisemaan erityisesti teollisen internetin alustojen turvallisuutta.
   
 3. Datalähtöiset palvelut globaaleilla alustoilla
  Nixu haluaa digitalisoida myös oman liiketoimintansa siten, että se nojautuu yhteiskäyttöisiin järjestelmiin, joihin kerääntyvää dataa pystytään hyödyntämään asiakkaiden palvelussa ja oman toiminnan kehittämisessä. Nixun palvelut nojaavat globaalien teknologiakumppanien ratkaisuihin.
   
 4. Markkinaläsnäolon laajentaminen
  Strategiset yritysostot uusien markkinoiden avaamiseksi ovat keskeisiä keinoja laajentaa Nixun markkinaläsnäoloa. Yritysostoja rahoitetaan kulloinkin omistaja-arvoa optimoivalla tavalla joko velkaa tai omaa pääomaa hyödyntäen. Nixu haluaa palvella asiakkaitaan maailmanlaajuisesti, mutta pääasiallinen osaajaverkosto rakentuu Pohjois-Euroopan alueelle.
   
 5. Kannattava, skaalautuva kasvu
  Kasvupanostuksista huolimatta Nixu rakentaa kasvuaan skaalautuvaksi. Toiminnan kokoluokan kasvaessa suhteellinen kannattavuus paranee jatkuvasti.