Sisäpiiri

Nixun Oyj:n hallituksen vahvistama sisäpiiriohje täydentää Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta (”Pörssin sisäpiiriohje”), jota Nixu noudattaa pörssin päälistayhtiöltä edellytettävällä tavalla.

Nixun sisäpiiriohje (pdf)

Nixun sisäpiiriohje sitoo kaikkia Nixu Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (yhdessä ”Nixu”) palveluksessa olevia henkilöitä sekä Nixu Oyj:n hallituksen jäseniä. Muualla kuin Suomessa rekisteröidyssä konserniyhtiössä noudatetaan tämän sisäpiiriohjeen lisäksi yhtiön sijaintivaltion kansallista lainsäädäntöä ja viranomaisohjeistusta. Tällaisen konserniyhtiön johdon tulee tarvittaessa huolehtia siitä, että yhtiössä on vahvistettu kansallisen lainsäädännön edellyttämä sisäpiiri- ja kaupankäyntiasioita koskeva lisäohjeistus.

Tämä ohje perustuu muun muassa seuraaviin lakeihin ja viranomaissäädöksiin: markkinoiden väärinkäyttöasetus (EU 596/2014, muutoksineen) ("MAR") sekä sen perusteella annetut säädökset, arvopaperimarkkinalaki (746/2012, muutoksineen), rikoslaki (39/1889, muutoksineen), finanssivalvonnasta annettu laki (878/2008, muutoksineen), pörssin voimassaolevat säännöt ja sisäpiiriohje, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Finanssivalvonnan ohjeet.

Nixun Johtohenkilöiden ja muiden kaupankäyntirajoituksen piirissä olevien henkilöiden kaupankäynti Nixun rahoitusvälineillä on kiellettyä tilinpäätöksen tai puolivuotiskatsauksen sekä kaksi kertaa vuodessa julkaistavien liikevaihtotietojen julkistamista edeltävän 30 kalenteripäivän pituisen suljetun ikkunan aikana (”Suljettu Ikkuna”).

 

Hallituksen ja konsernijohtoryhmän omistukset

Nimi

Asema

Osakkeet

Viimeisin
muutos
(kpl)

Viimeisin
muutos
(pvm)

Kimmo Rasila

Hallituksen puheenjohtaja

157 132

 

 

- lähipiiri (täysi-ikäiset poistettu)

 

4 000

 

 

Marko Kauppi

Hallituksen varapuheenjohtaja

16 000

 

 

- Tenendum Oy:n kautta

 

248 800

 

 

Jaya Baloo

Hallituksen jäsen 0    

Kati Hagros

Hallituksen jäsen

3 239

1000

3.3.2015

Anders Silwer

Hallituksen jäsen 0    

Tuija Soanjärvi

Hallituksen jäsen

0

 

 

         

Petri Kairinen

Toimitusjohtaja

37 640

2 000

12.6.2019

Janne Kärkkäinen

Talousjohtaja, toimitusjohtajan sijainen

7 455

2 000

12.6.2019

Björn-Erik Karlsson

Ruotsin markkina-alueen johtaja 1 000  

 

Errit Müller Tanskan markkina-alueen johtaja (väliaikainen) 0    

- Secbit A/S:n kautta
(ei suomalainen, hallintarekisteröity)

  27181    
Katja Müller Henkilöstöjohtaja 1 000 1 000 12.6.2019

Valtteri Peltomäki

Suomen markkina-alueen johtaja

8 787

2 000

12.6.2019

Pietari Sarjakivi

Liiketoimintajohtaja, hallinnoidut palvelut 8 001    
Jesper Svegby Kaupallinen johtaja 50 50 12.6.2019
Kim Westerlund Kehitysjohtaja 27 109 1 000 12.6.2019

Sisäpiiriomistukset-taulukon tiedot on päivitetty 15.4.2020. Tietoja tarkistetaan kuukausittain.

Johdon liiketoimet –tiedotteet