Nixu sijoituskohteena

Pidämme digitaalisen yhteiskunnan toiminnassa.

Nixu as an investment

Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtaja Petri Kairinen 13.2.2020

Vahvan kasvun polulla - Nixu jatkoi kansainvälistä laajentumistaan

Strategia

Kasvustrategia keskittyy Nixun mission "pidämme digitaalisen yhteiskunnan toiminnassa" mukaisesti huomioimaan erityisesti digitalisoituvan liiketoiminnan kyberturvapalvelut. Nixu suuntaa kyberturvapalveluitaan voimallisemmin mahdollistamaan asiakkaidensa teollisen asioiden internetin (Industrial IoT) sekä digitaalisten identiteettien hyödyntämisen.

Markkinat

Kyberturvallisuusalan keskeisiä, kasvua tukevia ilmiöitä ovat: yhteiskunnan digitalisoituminen, pilvipalveluiden ja langattomien yhteyksien lisääntyminen, kyberrikollisuuden kasvu ja lainsäädännön kehittyminen.

Tunnusluvut

FY2019 Nixu-konsernin liikevaihto oli 51 168 (40 127) tuhatta euroa. Liikevaihto oli 27,5 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Konsernin liikevaihdon kasvusta 12 %:a tuli orgaanisesta kasvusta ja loput yrityskaupoista.

Taloudellinen ohjeistus 2021

Nixu arvioi liikevaihtonsa kasvavan orgaanisesti ja käyttökatteen paranevan tilikaudesta 2020.
Samalla yhtiö lisää kasvupanostuksia.

Voitonjakopolitiikka

Nixun hallitus on 25.9.2014 määrittänyt yhtiön voitonjakopolitiikan.

Listautumisanti 2014

Nixun listautumisantiin liittyvät materiaalit vuodelta 2014.

 

Kasvutavoitteet 2020-2024

Yhtiö julkisti kasvutavoitteensa vuosille 2020–2024 elokuussa 2019. Ne eivät korvaa yhtiön taloudellista ohjeistusta vuositasolla, mutta ne kuvaavat yhtiön johdon ja sen hallituksen tahtotilaa tulevasta kasvusta.