Nixu sijoituskohteena

Pidämme digitaalisen yhteiskunnan toiminnassa.

Nixu as an investment

Toimitusjohtajalta

Petri Kairinen, Toimitusjohtaja, Nixu Oyj 

Kasvumme puolivuosikaudella oli erittäin voimakasta (+44 %) johtuen sekä vahvasta orgaanisesta kasvusta (+25 %) että tehtyjen yrityskauppojen vaikutuksesta (+ 19%).

Strategia

Nixu haluaa olla asiakkailleen kyberturvakumppani, jonka tarjoamat kokonaisvaltaiset palvelut mahdollistavat uusien digitaalisten palveluiden turvallisen käyttöönoton ja saatavuuden kyberuhkista huolimatta. Nixun kasvustrategia nojaa kolmeen strategiseen kehitysalueeseen.

Markkinat

Kyberturvallisuusalan keskeisiä, kasvua tukevia ilmiöitä ovat: yhteiskunnan digitalisoituminen, pilvipalveluiden ja langattomien yhteyksien lisääntyminen, kyberrikollisuuden kasvu ja lainsäädännön kehittyminen.

Tunnusluvut

Janne Kärkkäinen, Talousjohtaja, Nixu Oyj

Yksi Nixun strategian keihäänkärjistä on kansainvälinen kasvu, jonka kehitystä voi seurata ulkomaan liikevaihdon muutoksesta.

Taloudellinen ohjeistus

Nixu pyrkii edelleen kasvamaan kannattavasti ja toimintamarkkinoitaan nopeammin.

Voitonjakopolitiikka

Nixun hallitus on 25.9.2014 määrittänyt yhtiön voitonjakopolitiikan.

Listautumisanti 2014

Nixun listautumisantiin liittyvät materiaalit vuodelta 2014.