Nixu sijoituskohteena

Päämäärämme on kybermaailman turvaaminen.

Nixu as an investment

Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtaja Teemu Salmen katsaus 9.2.2023

Strategia

Nixun tavoitteena on kasvaa kannattavasti ja saavuttaa vähintään 100 miljoonan euron liikevaihto ja yli 10 prosentin liikevoitto vuoteen 2025 mennessä. Tähän pyritään helmikuussa 2023 päivitetyllä strategialla, joka on nimeltään ‘Next Nixu’.

Markkinat

Nopea digitalisaatio, geopoliittinen turbulenssi, lisääntynyt lainsäädäntö ja kyberrikollisuuden lisääntyminen edistävät jatkuvasti kyberturvallisuusmarkkinan kasvua.

 

Tunnusluvut

Nixu-konsernin liikevaihto oli EUR 60,222 (51,809) tuhatta euroa vuonna 2022.

Taloudellinen ohjeistus 2023

Yhtiö arvioi liikevaihdon olevan 66–70 miljoonaa euroa ja kannattavuuden parantuvan.

Voitonjakopolitiikka

Nixun hallitus on 25.9.2014 määrittänyt yhtiön voitonjakopolitiikan.

Kasvutavoitteet 2023-2025

Nixu julkaisi keskipitkän aikavälin kasvutavoitteensa vuosille 2023-2025 helmikuussa 2023.