Nixu sijoituskohteena

Pidämme digitaalisen yhteiskunnan toiminnassa.

Nixu as an investment

Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtaja Petri Kairisen katsaus 15.4.2021

Strategia

Kasvustrategia keskittyy Nixun mission "pidämme digitaalisen yhteiskunnan toiminnassa" mukaisesti huomioimaan erityisesti digitalisoituvan liiketoiminnan kyberturvapalvelut. Nixu suuntaa kyberturvapalveluitaan voimallisemmin mahdollistamaan asiakkaidensa teollisen asioiden internetin (Industrial IoT) sekä digitaalisten identiteettien hyödyntämisen.

Markkinat

Kyberturvallisuusalan keskeisiä, kasvua tukevia ilmiöitä ovat: yhteiskunnan digitalisoituminen, kyberrikollisuuden kasvu ja lainsäädännön kehittyminen.

Tunnusluvut

Nixu-konsernin liikevaihto oli 53 272 (51 168) tuhatta euroa vuonna 2020. Liikevaihto  oli  4  %  edellisvuoden  vastaavaa  ajankohtaa  suurempi. Konsernin liikevaihdon kasvu tuli yrityskaupoista.

Taloudellinen ohjeistus 2021

Nixu arvioi liikevaihtonsa pysyvän samalla tasolla ja käyttökatteen heikkenevän tilikaudesta 2020.

Samalla yhtiö lisää kasvupanostuksia.

Voitonjakopolitiikka

Nixun hallitus on 25.9.2014 määrittänyt yhtiön voitonjakopolitiikan.

Listautumisanti 2014

Nixun listautumisantiin liittyvät materiaalit vuodelta 2014.

 

Kasvutavoitteet 2020-2024

Globaalin covid-19-pandemian seurauksena Nixu ilmoitti toukokuussa 2020, ettei se tavoittele vuosille 2020–2024 asettamiensa tavoitteiden mukaista kasvua lyhyellä aikavälillä, vaan keskittyy toistaiseksi varmistamaan toiminnan kannattavuuden ja tehokkuuden poikkeuksellisena aikana, jotta paluu kasvun toteutukseen voi alkaa heti markkinatilanteen normalisoiduttua.