Sijoittajaviestintä

Nixun tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on samanaikaisesti ja viivytyksettä käytössään olennaista ja riittävää tietoa Nixun osakkeiden arvon määrittämiseksi.

IR Communications

Kalenteri

15.2.2018 Tilinpäätöstiedote vuodelta 2017
1.1.-15.2.2018 Hiljainen jakso
17.8.2017 Puolivuosikatsaus
19.4.2017 Varsinainen yhtiökokous
21.3.2017 Carnegien Small Cap Teknologia -seminaari
13.3.2017 Small Mid Cap Day, Danske Bank Markets - tilaisuus
22.2.2017 Börsveckans småbolagsdag, Tukholma - tilaisuus
16.2.2017 Tilinpäätöstiedote vuodelta 2016
1.1.-16.2.2017 Hiljainen jakso

 

 

SIJOITTAVIESTINTÄ

Nixun tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on samanaikaisesti ja viivytyksettä käytössään olennaista ja riittävää tietoa Nixun osakkeiden arvon määrittämiseksi.

Nixu julkaisee vuosittain puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöksen lisäksi vuoden ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä liikevaihtotiedot, vuosikertomuksen sekä pörssitiedotteita. Yhtiön verkkosivut toimivat kaiken osakekurssiin vaikuttavan ajankohtaisen ja historiallisen tiedon arkistona.

TIEDONANTOPOLITIIKKA

Nixu on sitoutunut aktiiviseen ja läpinäkyvään viestintään kaikkien sidosryhmiensä kanssa. Yhtiön viestintä perustuu tosiasioihin ja läpinäkyvyyteen. Se on järjestelmällistä, rehellistä, tasapuolista ja ajantasaista. Pyrkimyksenä on antaa totuudenmukainen kuva yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta, tavoitteista ja taloudellisesta suorituskyvystä.

Nixu noudattaa viestinnässään arvopaperimarkkinalakia sekä First North Finland -markkinapaikan ja Finanssivalvonnan sääntöjä ja ohjeita. Nixun viestinnän periaatteet ja kaikki keskeiset tiedonvälityskanavat on kirjattu erilliseen tiedonantopolitiikkaan.

IR-YHTEYSHENKILÖ

Toimitusjohtaja Petri Kairinen
petri.kairinen[a]nixu.com
 

Yleisiä tiedusteluja voi lähettää osoitteeseen nixu.communications[a]nixu.com.
Viestintä koordinoi lehdistö-, sijoittaja- ja analyytikkotapaamisia ja muita tilaisuuksia.