Sijoittajaviestintä

Nixun tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on samanaikaisesti ja viivytyksettä käytössään olennaista ja riittävää tietoa Nixun osakkeiden arvon määrittämiseksi.

IR Communications

Kalenteri

tammikuu 2018 IFRS vertailutiedot
31.1.2018 Liikevaihtotieto vuodelta 2017
8.3.2018. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2017
29.3.2018 Vuosikertomus vuodelta 2017
16.4.2018 Liikevaihtotieto ensimmäiseltä vuosineljännekseltä
25.4.2018 Yhtiökokous
31.5.2018 Pääomamarkkinapäivä
1.7-16.8.2018 Hiljainen jakso
16.8.2018 Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta
15.10.2018 Liikevaihtotieto kolmannelta vuosineljännekseltä

 

 

SIJOITTAVIESTINTÄ

Nixun tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on samanaikaisesti ja viivytyksettä käytössään olennaista ja riittävää tietoa Nixun osakkeiden arvon määrittämiseksi.

Nixu julkaisee vuosittain puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöksen lisäksi vuoden ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä liikevaihtotiedot, vuosikertomuksen sekä pörssitiedotteita. Yhtiön verkkosivut toimivat kaiken osakekurssiin vaikuttavan ajankohtaisen ja historiallisen tiedon arkistona.

TIEDONANTOPOLITIIKKA

Nixu on sitoutunut aktiiviseen ja läpinäkyvään viestintään kaikkien sidosryhmiensä kanssa. Yhtiön viestintä perustuu tosiasioihin ja läpinäkyvyyteen. Se on järjestelmällistä, rehellistä, tasapuolista ja ajantasaista. Pyrkimyksenä on antaa totuudenmukainen kuva yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta, tavoitteista ja taloudellisesta suorituskyvystä.

Nixu noudattaa viestinnässään arvopaperimarkkinalakia sekä First North Finland -markkinapaikan ja Finanssivalvonnan sääntöjä ja ohjeita. Nixun viestinnän periaatteet ja kaikki keskeiset tiedonvälityskanavat on kirjattu erilliseen tiedonantopolitiikkaan.

IR-YHTEYSHENKILÖ

Toimitusjohtaja Petri Kairinen
petri.kairinen[a]nixu.com
 

Yleisiä tiedusteluja voi lähettää osoitteeseen nixu.communications[a]nixu.com.
Viestintä koordinoi lehdistö-, sijoittaja- ja analyytikkotapaamisia ja muita tilaisuuksia.