Palkka- ja palkkioselvitys

Nixu Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys on yhtenäinen kuvaus hallituksen jäsenten ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta. Palkka- ja palkkioselvitys sisältää ajantasaisen kuvauksen hallituksen jäsenten ja johtoryhmän jäsenten palkitsemista koskevasta päätöksentekojärjestyksestä sekä palkitsemisen keskeisistä periaatteista. Lisäksi siihen sisältyy palkitsemisraportti, jossa selostetaan edellisen tilikauden aikana hallituksen jäsenille, konsernijohtajalle ja konsernin johtoryhmän jäsenille maksetut palkkiot.

Nixu Oyj - Palkitsemispolitiikka (pdf)

2019 - Palkka-ja palkkioselvitys (pdf)

2018 - Palkka-ja palkkioselvitys (pdf)

2017 - Palkka- ja palkkioselvitys (pdf)