Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli 30.9.2020 yhteensä 3 519 osakkeenomistajaa.