Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli 31.7.2020 yhteensä 3 553 osakkeenomistajaa.