Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli 31.12.2020 yhteensä 3 987 osakkeenomistajaa.