Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli 31.5.2021 yhteensä 4 500 osakkeenomistajaa.