Osake ja omistajat

Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland – markkinapaikalla.

Share and Shareholders

Nixun osake

Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland – markkinapaikalla. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeisiin ei liity äänestysrajoituksia tai äänileikkureita. Osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään 26.1.2000.

Osakkeenomistajat

Nixu Oyj:n suurimpien osakkeenomistajien listaus perustuu Euroclear Finland Oy:n 100 suurimman osakkeenomistajan omistuksesta antamiin tietoihin. Omistustiedot päivitetään kuukausittain.

Yhtiöllä oli 2.5.2018 yhteensä  3 026 osakkeenomistajaa.

Nixu omistaa 12 405 kappaletta omia osakkeitaan.   

Osakemonitori

Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland – markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella: NIXU. Seuraa kehitystä Nixun osakemonitorilla.

Analyytikko

Analyysit ovat Nixua seuraavan tahon itsenäinen ja puolueeton näkemys yhtiöstä.

Johdon liiketoimet

Nixu Oyj:n johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava Nixun rahoitusvälineillä tehdyt liiketoimensa Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) No 596/2014) nojalla 3.7.2016 alkaen.