Osake ja omistajat

Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.

Share and Shareholders

Nixun osake

Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeisiin ei liity äänestysrajoituksia tai äänileikkureita. Osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään 26.1.2000. Yhtiön osakasluetteloa ylläpitää Euroclear Finland Oy, jonka osoite on Urho Kekkosen katu 5 C, 8. krs, Helsinki.

Osakkeenomistajat

Nixu Oyj:n suurimpien osakkeenomistajien listaus perustuu Euroclear Finland Oy:n 100 suurimman osakkeenomistajan omistuksesta antamiin tietoihin. Omistustiedot päivitetään kuukausittain.

Nixu omistaa 1 526 kappaletta omia osakkeitaan.   

Osakemonitori

Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella: NIXU. Seuraa kehitystä Nixun osakemonitorilla.

Analyytikko

Analyysit ovat Nixua seuraavan tahon itsenäinen ja puolueeton näkemys yhtiöstä.

Johdon liiketoimet

Nixu Oyj:n johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava Nixun rahoitusvälineillä tehdyt liiketoimensa Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) No 596/2014) nojalla 3.7.2016 alkaen.

Liputusilmoitukset

Pörssiyhtiön osakkeenomistajalla on tietyissä tapauksissa velvollisuus ilmoittaa omistusosuuksiensa muutoksista Finanssivalvonnalle ja pörssiyhtiölle, jonka osakkeita muutos koskee. Pörssiyhtiön on julkistettava osakkeenomistajan tekemä liputusilmoitus.

 

Nixun avainhenkilöiden optio-oikeudet

25.4.2018 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päättämän valtuutuksen nojalla Nixun hallitus on päättänyt 27.3.2019 optio-oikeuksien antamisesta avainhenkilöille.

Henkilöstön osakeohjelma

Hallitus on päättänyt käynnistää lisäosakeohjelman, All-Employee Matching Share Plan 2019–2021, joka on suunnattu kaikille Nixu Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden vakituisille työntekijöille.