Nixu AGM 2022

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 19.4.2022 klo 16. Yhtiön hallitus esittää virallisen yhtiökokouskutsun myöhemmin.

Osakkeenomistaja, joka haluaa saada jonkin yhtiökokoukselle kuuluvan asian yhtiökokouksen käsiteltäväksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle viimeistään perjantaina 25.2.2022 osoitteeseen Nixu Oyj, Yhtiökokous, PL 39, FI-02151 Espoo tai sähköpostitse osoitteeseen agm@nixu.com.