Markkinat

Nopea digitalisaatio, geopoliittinen turbulenssi ja kyberrikollisuuden lisääntyminen edistävät jatkuvasti kyberturvallisuusmarkkinan kasvua. Tutkimusyhtiö Gartnerin mukaan globaalit kyberturvallisuusmenot kasvavat 11,3 % vuonna 2023. Vahvasti digitalisoituneissa Pohjois-Euroopan maissa kyberturvallisuusmarkkinan kasvun odotetaan olevan nopeampaa kuin globaalissa markkinassa vuosina 2023–2026 (Gartner 2022).

Markkinan kasvu lisää osaajien tarvetta kyberturvallisuusalalla ja ISC2:n mukaan kyberturvallisuuden asiantuntijoiden maailmanlaajuisen vajeen arvioidaan olevan 3,4 miljoonaa henkilöä. Kyberturva-alan asiantuntemuksen kovan kysynnän vuoksi organisaatiot tulevat tarvitsemaan myös jatkossa palveluja kyberturvallisuusyrityksiltä, jotka pystyvät panostamaan osaajien kouluttamiseen. Geopolitiikka ja maiden kasvava tarve rakentaa häiriönsietokykyä paikallisten kyberturvallisuusyritysten ja -asiantuntijoiden avulla vaikuttavat markkinan dynamiikkaan.

Lisääntynyt lainsäädäntö ja viime vuosien liiketoimintaa häirinneet kyberhyökkäykset ovat lisänneet yleistä kyberturvallisuustietoisuutta johdon keskuudessa. Nämä tekijät ovat kyberfyysisten järjestelmien aiheuttamien henkilöturvallisuusriskien ohella nostaneet kyberturvallisuuden hallitusten agendalle. Näiden riskien hallitsemiseksi organisaatiot pyrkivät mittaamaan ja ohjaamaan toimitusketjujensa keskeisiä toimittajia.

Nixu uskoo, että lähivuosina markkina jatkaa konsolidointiaan ja kypsyy samalla, kun asiakkaat pyrkivät keskittämään kyberturvatekemistään. Nixu on saavuttanut luotettavan kumppanin aseman asiakkaidensa keskuudessa. Tässä asemassa asiakkaat toivovat Nixun ratkovan entistä moninaisempia haasteita. Näin ollen Nixun kokonaisvaltaiset palvelut laajentavat asiakkuuden keskimääräistä kokoa. Nixun asiakaskunta pysyy tyypillisesti hyvin vakaana ja asiakassuhteet kestävät pitkään, mikä mahdollistaa asiakastuntemuksen syventämisen.

Lähde:
Gartner Forecast: Information Security and Risk Management, Worldwide, 2020–2026 (ISC)2 Cybersecurity Workforce study 2022

Asiakkaita kolmessa segmentissä

Tietohallinto

Tietohallinnon hankkeissa suojaamme ja valvomme asiakkaan tietoverkkoa ja sen sisältämiä tieto-omaisuuksia kuten liikesalaisuuksia sekä tukijärjestelmien toimivuutta. Toimiva tietoturvan johtamisjärjestelmä, jolla huolehditaan valitun riskitason toteutumisesta läpi kumppaniverkoston, on olennainen osa tietohallinnon turvaamista. Tyypillisiä asiakkaitamme tällä alueella ovat tietohallintojohtajat sekä tietoturvapäälliköt.

Digitaalinen liiketoiminta

Yritysten asiakaspalvelukanavat muuttuvat digitaalisiksi. Olivat asiakkaat sitten yrityksiä tai kuluttajia, on heille tarjottava esteetön ja luotettava pääsy digitaalisiin palveluihin.

Kuluttaja-asiakkaista kerättävä asiakastieto on monen yrityksen liiketoiminnan kannalta erittäin olennaista. Samalla EU:n tietosuoja-asetus edellyttää sen suojaamista

huolellisesti. Digitaalisten palveluiden valvonta tietomurtojen havaitsemiseksi ja estämiseksi on kriittistä liiketoiminnan uskottavuuden näkökulmasta. Tyypillisiä asiakkaitamme tällä alueella ovat sähköisen liiketoiminnan johtajat ja asiakaspalvelujohtajat

Teollinen internet

Tehtaiden tuotantoautomaatio, kriittisen infrastruktuurin ympäristöt sekä tutkimus- ja tuotekehitysympäristöt ovat perinteisesti olleet irrallaan yritysten toimistoverkosta ja internetistä. Teollisen internetin kehittyessä etäohjattavuus ja sensoridatan älykäs analysointi edellyttävät yhä laajempaa verkottuneisuutta. Samalla uhkakuvat kasvavat. Kehitettävien laitteiden turvallisuuden varmistaminen, älykkäiden tehtaiden ja logistiikkakeskuksien turvallisuus sekä kriittinen infrastruktuuri vaativat kasvavia investointeja kyberturvallisuuteen. Asiakkaitamme tällä alueella ovat esimerkiksi tuotekehitysjohtajat sekä tuotantojohtajat. 

Kilpailukenttä ja kilpailuedut

Kyberturvallisuusmarkkinat ovat pirstaloituneet. Alalla toimii kaltaistemme kyberturvallisuuspalveluihin erikoistuneiden toimijoiden, eli security boutiqueiden, lisäksi mm. tietoturvateknologiaan erikoistuneita yhtiöitä, IT-integraattoreita, kansainvälisiä konsultointi- ja tilintarkastusyhteisöjä ja teleoperaattoreita. Nixun segmentti erottuu yleisestä markkinasta erikoistumisellaan ja oman erikoisalansa asiantuntemuksella. Monilla muilla segmenteillä kyberturvallisuuspalvelut eivät ole pääliiketoimintaa, vaan oheistuotteita- ja palveluita, joilla täydennetään ja tuetaan muuta liiketoimintaa. Nixu toimii yhteistyössä useiden eri segmenttien toimijoiden kanssa. 

Olemme asiantuntijamäärällä mitattuna Pohjoismaiden suurin kyberturvallisuuden asiantuntijapalveluyritys. Kilpailuetuinamme ovat fokusoituminen kyberturvallisuuspalveluihin, toimialamme laajin tarjoama sekä vahva, tunnettu brändimme. Olemme teknologiariippumaton, joten voimme valita asiakkaillemme aidosti niiden tilanteisiin parhaiten sopivat teknologiset ratkaisut toimittajasta riippumatta. Pitkä kokemuksemme ja osaava henkilöstömme mahdollistavat alan parhaiden, jo käytössä kokeiltujen, käytäntöjen tuomisen asiakkaille.