Kasvutavoitteet 2023-2025

Helmikuussa 2023 Nixu julkaisi kasvutavoitteensa, joiden mukaan Nixun tavoitteena on nopeuttaa kasvuaan ja parantaa kannattavuuttaan.

Nixu tavoittelee vuoteen 2025 ulottuvalla strategialla vähintään 100 miljoonan euron liikevaihtoa ja yli 10 prosentin oikaistua liikevoittoa. Lisäksi Nixu tavoittelee aiempaa tasaisempaa liikevaihdon maantieteellistä jakautumista ja suurempaa jatkuvien palvelujen osuutta.

Nixu järjestää sijoittajille alkukevään 2023 aikana pääomamarkkinapäivän, jossa keskitytään Nixun uuteen strategiaan ja toimintamalliin sekä liiketoimintaan.

  • Liiketoiminnan kehitystä tukevat vahvempi uusiin markkinoihin panostaminen ja lisäinvestoinnit palvelunhallintaan, jonka ansiosta Nixu voi tarjota entistä monipuolisempia palveluita asiakkailleen.
     
  • Kyberturvapalvelujen jatkuvasti kehittyvä markkina tarjoaa Nixulle hyviä mahdollisuuksia täydentää orgaanista kasvuaan myös epäorgaanisella kasvulla. Alalla on paljon pieniä ja keskisuuria toimijoita, joten on odotettavissa, että yritysten yhdistymiset ja yritysostot lisääntyvät. Nixu aikoo olla yksi yritysostoja toteuttavista yrityksistä.
     
  • Strategian mukaisesti Nixu kehittää vahvaa läsnäoloaan Ruotsissa ja Suomessa kohdistamalla näille markkinoille täyden palvelutarjontansa. Lisäksi Nixu hakeutuu uusille markkinoille, kuten Norjaan, valikoitujen palvelujensa avulla ja myöhemmässä vaiheessa laajentaa liiketoimintaansa tuomalla tarjolle koko palveluvalikoimansa. Nixu aikoo myös keskittyä skaalaamaan hallinnoituja palvelujaan kasvattaakseen asiakkaidensa määrää ja markkinaosuuttaan.
     
  • Nixu uskoo, että lähivuosina markkina jatkaa konsolidointiaan ja kypsyy samalla, kun asiakkaat pyrkivät keskittämään kyberturvatekemistään. Nixu on saavuttanut luotettavan kumppanin aseman asiakkaidensa keskuudessa. Tässä asemassa asiakkaat toivovat Nixun ratkovan entistä moninaisempia haasteita. Näin ollen Nixun kokonaisvaltaiset palvelut laajentavat asiakkuuden keskimääräistä kokoa

Edellä määritellyt kasvutavoitteet on tarkoitettu kuvaamaan yhtiön ja sen hallituksen tahtotilaa. Ne eivät korvaa yhtiön taloudellista ohjeistusta vuositasolla.