Kasvutavoitteet 2022-2025

Nixu julkaisi edelliset kasvutavoitteensa syksyllä 2019. Covid-19-pandemian seurauksena, epävakaaksi ja ennustamattomaksi muuttuneen toimintaympäristön myötä, yhtiö päätti luopua kasvutavoitteistaan keväällä 2020. Kasvun sijaan yhtiö keskittyi toimintojensa jatkuvuuden varmistamiseen pandemia-aikana.

Rokotusasteen kasvun myötä yhteiskunnat alkavat jälleen avautumaan, ja liiketoiminnan ilmapiiri normalisoitumaan. Pandemia-aikana digitalisaation vauhti on kiihtynyt etätyön ja digitaalisten liiketoimintamallien kasvun vuoksi. Tutkimusyhtiöiden ja toimialavertailujen mukaan kyberturvallisuuteen tehdyt investoinnit eivät ole kuitenkaan pandemia-aikana seuranneet samassa tahdissa. Tämä lisää digitalisaation riskejä, sillä moninaiset kyberuhat lisääntyvät nopeasti.

Nixu päivitti vuonna 2018 strategiaansa, jonka mukaisesti yhtiö pyrkii olemaan 1) paras työpaikka kyberturva-ammattilaisille sekä 2) Pohjois-Euroopan alueella pääkonttoriaan pitävien yritysten ykkösvaihtoehto digitaalisen liiketoiminnan kyberturvapalveluiden kumppaniksi. Vuosina 2014-2020 Nixu on kasvanut keskimäärin 24 prosentin vuosivauhtia pandemia-ajanjakson ollessa hitaamman kasvun aikaa.

Nixu näkee nyt mahdollisuuden palata oikealle kasvun polulle ja julkaisee kasvustrategiaansa pohjautuvat tavoitteet. Näistä kasvutavoitteista sekä niiden taustalla vaikuttavasta strategiasta kerrotaan tarkemmin sijoittajille maanantaina 13. syyskuuta Nixun pääomamarkkinapäivässä. Lisätietoja tilaisuudesta ja webcast-lähetyksestä on saatavilla Nixun sijoittajasivuilla https://www.nixu.com/fi/CMD2021.

Tavoite Taso Aika
Orgaaninen liikevaihdon kasvu CAGR 15 % 2022-2025
Epäorgaaninen liikevaihdon kasvu CAGR 10 % 2022-2025
Käyttökate Yli 15 % liikevaihdosta 2025
Liikevaihto jatkuvista palveluista Yli 2/3 liikevaihdosta 2025

 

  • Nixu uskoo, että kyberturvapalveluiden markkinan kasvu tulee palaamaan noin 10 %:n vuosittaiselle tasolle. Nixu pyrkii kasvamaan markkinaa nopeammin hyödyntäen sekä orgaanista että epäorgaanista kasvua. Orgaanista kasvua haetaan Nixun portfoliossa olevista nykyisistä palveluista laajentamalla Nixun markkinaläsnäoloa Suomen ulkopuolisissa markkinoissa Pohjois-Euroopassa. Yritysostoilla saavutettava kasvu tulee keskittymään nykyisiin markkinoihin strategiajakson alussa.
     
  • Nixu on aiemmin panostanut vahvasti kansainvälisten toimintojensa sekä uusien palvelumallien rakentamiseen, millä on ollut negatiivinen vaikutus yhtiön kannattavuuteen. Nyt Nixu tavoittelee tasapainoisempaa lähestymistä kannattavaan kasvuun, jolloin yhtiön käyttökateprosentin tavoitellaan kasvavan vuosittain saavuttaen 15 prosentin tason liikevaihdosta vuonna 2025.
     
  • Nixu ennustaa sen teknologiapohjaisten, hallinnoitujen jatkuvien palveluiden kasvavan konsultointipalveluita nopeammin. Hallinnoitujen palveluiden portfoliossa painopiste on kuitenkin enenevästi lisäarvoa tuottavissa jatkuvissa asiantuntijapalveluissa, jotka toimivat tiiviisti yhdessä teknologiakomponenttien kanssa korkealuokkaisen tarjoaman luomiseksi. Nixu tavoittelee jatkuvien palveluiden osuudeksi yli kahta kolmasosaa Nixun kokonaisliikevaihdosta. Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla niiden osuus oli 36 prosenttia liikevaihdosta.

Edellä määritellyt kasvutavoitteet on tarkoitettu kuvaamaan yhtiön ja sen hallituksen tahtotilaa. Ne eivät korvaa yhtiön taloudellista ohjeistusta vuositasolla. Yhtiön näkymät vuodelle 2021 pysyvät muuttumattomina. Nixu arvioi liikevaihtonsa pysyvän samalla tasolla ja käyttökatteen heikkenevän tilikaudesta 2020. Samalla yhtiö lisää kasvupanostuksia. Liikevaihto vuonna 2020 oli 53,3 MEUR ja käyttökate 2,9 MEUR.