Johto

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja vastaa Nixun juoksevasta hallinnosta osakeyhtiölain sekä hallituksen antamien ohjeiden, määräysten ja valtuutusten mukaisesti ja varmistaa, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja että yhtiön varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla. Toimitusjohtaja myös ohjaa ja valvoo Nixun ja sen liiketoimintojen toimintaa, vastaa päivittäisestä operatiivisesta johtamisesta ja strategian toteutuksesta, sekä valmistelee hallituksen käsittelyyn menevät asiat ja vastaa niiden täytäntöönpanosta. Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkkiosta ja toimitusjohtajasopimuksen muista ehdoista.

Johtoryhmä

Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa mm. strategian, toimintaperiaatteiden ja muiden liiketoimintojen ja yhtiön yhteisten asioiden valmistelussa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Nixun toimitusjohtaja.

Sisäpiiriomistukset

 

Teemu Salmi

Teemu Salmi

Toimitusjohtaja
 • Tietojenkäsittelytieteen kandidaatti
 • s. 1973

 

Teemu Salmi aloitti tehtävänsä Nixun toimitusjohtajana elokuussa 2022. Teemu Salmi on yli 20 vuoden kokemus johdon ja ylimmän johdon tehtävistä IT-, tietoliikenne- ja metsäteollisuuden toimialoilta. Hän työskenteli Ericssonilla 17 vuoden ajan pilvi- ja palveluliiketoiminnan sekä tietohallinnon johtotehtävissä. Vuodesta 2017 Teemu Salmi työskenteli Stora Ensossa tietohallinnosta, teknologiasta ja digitalisaatiosta vastaavana johtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Lisäksi hän toimi Stora Enson omistaman älykkäisiin pakkausratkaisuihin keskittyvän kasvuyrityksen toimitusjohtajana. Tunnustuksena työstään hänet valittiin Suomessa vuoden 2020 tietohallintojohtaksi.

Valtteri Peltomäki

Valtteri Peltomäki

Johtaja, asiakaskokemus
 • Kauppatieteiden maisteri 
 • s. 1981Valtteri nimitettiin Nixun asiakaskokemus-liiketoiminta-alueen johtajaksi maaliskuussa 2021. Tehtävässään Valtteri vastaa liiketoiminta-alueesta, joka edistää voimakasta kasvua ja varmistaa asiakkaille yhtenäisen asiakaskokemuksen Nixusta luotettuna kyberturvakumppanina kehittäen samalla erikoistunutta toimialaosaamista. Aikaisemmin Valtteri on toiminut Nixun Suomen markkina-alueen johtajana, myyntijohtajana sekä erilaisissa myynnin ja markkinoinnin tehtävissä vuodesta 2008.

Sähköposti: etunimi.sukunimi@nixu.com
Twitter: @vapelto

janne karkkainen

Janne Kärkkäinen

Talousjohtaja
 • Kauppatieteiden maisteri,
 • s. 1973Janne nimitettiin Nixun talousjohtajaksi tammikuussa 2016. Talousjohtajana Janne vastaa Nixu-konsernin talousjohtamisesta ja riskienhallinnasta sekä operatiivisesta tukitoiminnasta. Hän toimii myös Nixussa toimitusjohtajan varahenkilönä ja hallituksen sihteerinä. Janne on kokenut ja kansainvälistä uraa tehnyt talousjohtaja, joka tuo Nixuun laaja-alaista kansainvälistä konsultointi- ja palveluliiketoiminnan talousjohtamisen osaamista. Ennen Nixulla työskentelyä Janne on toiminut talousjohtajana M-Brainissä, Global Intelligence Alliance Groupissa ja Tetra Pakissa.

Sähköposti: etunimi.sukunimi@nixu.com

Björn-Erik Karlsson

Björn-Erik Karlsson

Johtaja, asiantuntijapalvelut

Insinööri (AMK)
s. 1963Björn-Erik nimitettiin asiantuntijapalvelujen johtajaksi (SVP Expert Services) maaliskuussa 2021. Tehtävässään Björn-Erik johtaa liiketoiminta-aluetta, joka vastaa Nixun kyberturvallisuuden asiantuntijapalvelujen tuottamisesta sekä kyberturvan osa-alueiden ammattilaisten erityisosaamisen kehittämisestä. Hänellä on yli 25 vuoden kokemus johtotehtävistä IT-alalla ja laaja kokemus kasvuyritysten menestyksekkäästä johtamisesta ja tehostamalla toimintaa ja turvaamalla toimitukset muutosten ja haastavien hankkeiden, kuten yhtiökauppojen, aikana. Aiemmin Björn-Erik vastasi Nixun Ruotsin markkina-alueen liiketoiminnoista.

Sähköposti: etunimi.sukunimi@nixu.com

Nathalie van Delden

Nathalie van Delden

Henkilöstöjohtaja
 • Henkilöstöjohtamisen kandidaatti
 • s. 1974Nathalie nimitettiin Nixun henkilöstöjohtajaksi maaliskuussa 2022. Hän on työskennellyt Nixun Hollannin ja Tanskan toimintojen sekä asiantuntijapalvelujen liiketoiminta-alueen (Expert Services) henkilöstöpäällikkönä elokuusta 2019. Tuolloin hänen vastuualueitaan olivat kyseisten markkina-alueiden ja asiantuntijapalvelujen strateginen ja operatiivinen henkilöstöjohtaminen. Nathaliella on yli 20 vuoden kokemus henkilöstöjohtamisesta aikaisemmissa rooleissaan kansainvälisissä organisaatioissa ja teknologiayhtiöissä, joihin lukeutuvat esimerkiksi Spil Games ja eBay.

Sähköposti: etunimi.sukunimi@nixu.com

Pietari Sarjakivi

Pietari Sarjakivi

Johtaja, innovaatiot
 • Insinööri (YAMK), Tuotantotalous
  Insinööri, Tietoliikenne,
 • s. 1984
   

Pietari nimitettiin Nixun innovaatiot-liiketoiminta-alueen johtajaksi maaliskuussa 2021. Tämän liiketoiminta-alueen tavoitteena on tarjota uusia ja innovatiivisia palveluratkaisuja asiakkaiden kyberturvahaasteisiin. Yksi sen keskeisimmistä hankkeista tulee olemaan perustettava IIoT-startup, joka keskittyy teollisen internetin laitteistojen turvallisuuden varmistamiseen. Aiemmin Pietari vastasi Nixun Cyber Defense Center -liiketoiminnasta ja hänelle on karttunut kokemusta useista positioista, aina teknisestä asiantuntijasta liiketoimintapäällikön tehtäviin ja tietoturvapäälliköstä johtavaksi konsultiksi, aloittuaan Nixun palveluksessa vuonna 2008.

Sähköposti: etunimi.sukunimi@nixu.com

Jan Mickos

Jan Mickos

Johtaja, hallinnoidut palvelut

Tietotekniikkamekaanikon tutkinto s.1974
 

Jan Mickos nimitettiin Nixun hallinnoitujen palvelujen liiketoiminta-alueen johtajaksi syyskuussa 2021. Jan johtaa Nixun hallinnoitujen palvelujen liiketoiminta-aluetta, joka vastaa Nixun hallinnoitujen teknologiapohjaisten kyberturvapalvelujen tuotannosta, kehittämisestä sekä kumppanihallinnasta. Ennen Nixulla työskentelyä Jan toimi globaalin IT-palveluyhtiö CGI:n palveluksessa noin 20 vuoden ajan johtotehtävissä. Viimeksi Jan toimi tehtävässä VP Cyber security johtaen CGI:n kyberturvallisuuspalveluita Suomessa ja Baltiassa.

 
Email: firstname.lastname@nixu.com
Twitter: @JMickos