Henkilöstön lisäosakeohjelma

Henkilöstön lisäosakeohjelma 2019 – 2021

Nixu toteuttaa kasvustrategiaa, jonka mukaisesti yhtiö pyrkii olemaan paras työpaikka kyberturva-ammattilaisille. Osana parhaan työpaikan strategiaa Nixu pyrkii edistämään henkilöstönsä omistusta yhtiössä.  

Hallitus on päättänyt käynnistää lisäosakeohjelman, All-Employee Matching Share Plan 2019–2021 ("Ohjelma"), joka on suunnattu kaikille Nixu Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden ("Nixu") vakituisille työntekijöille. Ohjelman tarkoituksena on kannustaa Nixun työntekijöitä hankkimaan osakeomistus tai lisäämään aiempaa osakeomistusta Nixu Oyj:ssa ja siten edelleen vahvistaa ja yhdenmukaistaa työntekijöiden, Nixun ja sen osakkeenomistajien tavoitteita sekä osallistaa työntekijöitä Nixun kasvustrategian menestykseen myös mahdollisen Nixu Oyj:n osakkeen arvonnousun kautta sekä edistää "One Nixu" -ajattelua. Ohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista.

Suunnattu osakeanti 1/2019

Ohjelma koostuu maksullisesta suunnatusta osakeannista ("Osakeanti 1/2019"), jossa Nixun vakituisille työntekijöille tarjotaan mahdollisuus merkitä vähintään 50 ja enintään 2000 Nixun uutta osaketta työntekijää kohden ("Uudet Osakkeet") sekä Ohjelmaan osallistuvien työntekijöiden oikeudesta saada noin kahden vuoden pituisen rajoitusjakson jälkeen vastikkeetta yksi (1) lisäosake (bruttona) (yhdessä "Lisäosakkeet") kutakin täyttä kahta Osakeannissa 1/2019 merkittyä Uutta Osaketta kohti Ohjelman ehtojen mukaisesti. Lisäosakkeet annetaan osallistujille niiden toimituspäivänä Nixu Oyj:n päättämällä tavalla.

Osakeannissa 1/2019 tarjotaan merkittäväksi enintään 100,000 Uutta Osaketta. Uusien Osakkeiden merkintäaika alkaa 2.5.2019 klo 12:00 EET ja päättyy 23.5.2019 klo 12:00 EET. Yhtiön hallitus määrittelee Uusien Osakkeiden merkintähinnan perustuen osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.4.–30.4.2019 välisenä aikana. Hallitus vahvistaa täsmällisen euromääräisen merkintähinnan erikseen.

Osakeannissa 1/2019 merkittävien osakkeiden enimmäismäärä, 100.000 osaketta, muodostaa noin 1,4 prosenttia yhtiön täysin dilutoiduista osakemäärästä.

25.4.2018 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla, Nixu Oyj:n hallitus on tänään päättänyt järjestää Osakeannin 1/2019, jonka ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä. Lisäksi hallitus on päättänyt tarjota Ohjelmaan osallistuvalle työntekijälle rahoitusta Uusien Osakkeiden merkintään hallituksen hyväksymien ehtojen mukaisesti.

Nixu Oyj:n osakeannin 1/2019 ehdot (PDF)