Hallitus

Hallituksen päätehtävä on vahvistaa Nixu Oyj:n strategia ja seurata sen toteutumista siten, että se mahdollistaa taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen ja maksimoi osakkeenomistaja-arvoa pitkällä aikavälillä ottaen huomioon yhteiskuntavastuun ja eri sidosryhmät.

Yhtiön hallitus toimii voimassa olevan lainsäädännön ja yhtiöjärjestyksensä mukaisesti. Hallituksen ja Yhtiön toimintaa säätelevät erityisesti osakeyhtiölaki, arvopaperimarkkinalaki ja viranomaisten sekä Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin Pörssi) määräykset, ohjeet ja suositukset. Yhtiö noudattaa myös Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance).

Hallitus on päättänyt, että Yhtiöllä ei ole erillistä nimitys- tai palkitsemisvaliokuntaa, vaan hallitus huolehtii niiden tehtävistä.

Hallitus on perustanut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan, joka hallitusta avustavana elimenä keskittyy erityisesti taloudellista raportointia ja valvontaa koskevien asioiden käsittelyyn ja valmisteluun. Tarkastusvaliokuntaan kuuluu kolme jäsentä: Tuija Soanjärvi (pj), Teemu Tunkelo ja Juhani Kaskeala.

Nixu Oyn: hallituksen työjärjestys

Riippumattomuus

Yhtiön hallituksen jäsenistä Marko Kauppi, Juhani Kaskeala, Kati Hagros, Anders Silwer, Tuija Soanjärvi ja Teemu Tunkelo ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Kimmo Rasila on riippumaton Yhtiön osakkeenomistajista, mutta ei ole riippumaton Yhtiöstä.

Sisäpiiriomistukset

 

Kimmo Rasila

Kimmo Rasila

Hallituksen puheenjohtaja 2005 -
  • Hallituksessa vuodesta 2003
  • Ekonomi, s. 1957Ammatillinen kokemus: IBM, Execnet Oy toimitusjohtaja 2003 -

Kimmo on tehnyt pitkän uran IBM:llä 1980 - 2003. Kimmo kuului IBM Finlandin johtoryhmään vuosina 1994 - 2003. Tällä hetkellä hän toimii yrittäjänä ja useiden ICT-yritysten hallitusten jäsenenä.

Marko Kauppi

Marko Kauppi

Hallituksen varapuheenjohtaja 2014 -
  • Hallituksessa vuodesta 2011
  • KTM, s. 1970Ammatillinen kokemus: Vaasan yliopisto, ABB, Opstock, Enskilda Securities, Mandatum, Arvo Omaisuudenhoito.

Akateemisen startin jälkeen Marko siirtyi työurallaan teollisuuden palvelukseen ABB:lle, josta joidenkin vuosien kuluttua rahoitusmarkkinoille. Hän vietti pankkiiriliike- ja omaisuudenhoitoalalla 12 vuotta mm. asiakaspalvelutehtävissä ja toimitusjohtajana. Vuodesta 2009 alkaen Marko on toiminut yrittäjänä Tenendum Oy:ssä. Marko toimii myös useiden yritysten hallituksen jäsenenä tai puheenjohtajana.

Kati Hagros

Kati Hagros

Hallituksessa vuodesta 2014
  • VTM ja DI, s. 1970
  •  Ammatillinen kokemus: BNL Information Oy, Nokia Oyj, KONE Oyj, Aalto-yliopisto.

Kati on tehnyt pitkän kansainvälisen uran huipputeknologian parissa. Hänellä on laajaa kokemusta eri johtotehtävistä, mm. sähköisen liiketoiminnan ja IT:n alueilta. Tällä hetkellä Kati toimii Aalto-yliopiston Chief Digital Officerina. Kati on palkittu vuoden CIO-palkinnolla Suomessa ja Pohjoismaissa vuonna 2014 ja vastikään hänet valittiin 50 inspiroivimman naisen joukkoon tekniikan alalla Pohjoismaissa. Hän on toiminut myös Aalto-yliopiston tekniikan tukisäätiön hallituksen puheenjohtajana.

 

Juhani Kaskeala

Juhani Kaskeala

Hallituksessa vuodesta 2012
  • Amiraali, s. 1946
  •  


Ammatillinen kokemus: Puolustusvoimien eri tehtävät 1965–2009, viimeksi puolustusvoimain komentajana 2001–2009.

Juhani tuo Nixun hallitukseen vahvaa yhteiskunnallista osaamista ja verkostoja sekä ymmärrystä kyberpuolustuksen kasvavasta merkityksestä. Vuodesta 2011 alkaen Juhani on toiminut perustamansa Admiral Consulting Oy:n toimitusjohtajana. Lisäksi hän toimii tällä hetkellä hallituksen jäsenenä Oy Forcit Ab:ssä ja KONE Oyj:ssä.

Anders Silwer

Anders Silwer

Hallituksessa vuodesta 2019

Kenraaliluutnantti (res.) s. 1959

 

Ammatillinen kokemus: Ilmavoimien komentaja 2008-2011, puolustusvoimien operaatiopäällikkö 2011-2012 sekä koulutus- ja kehittämispäällikkö 2013-2017, Ruotsin puolustusvoimat. Advenica AB:n ja Fortifikationsverketin hallituksen jäsen.

Yhä reserviupseerina palveleva Anders on tehnyt pitkän uran Ruotsin puolustusvoimissa. Päätettyään aktiivipalveluksensa hän perusti oman konsulttiyrityksen, Anders Silwer AB:n. Anders tuo Nixun hallitukseen laaja-alaisen Ruotsin julkishallinnon tuntemuksensa, laajat verkostonsa sekä mielenkiintonsa alati merkittävämpää kyberturvallisuutta kohtaan.

Tuija Soanjärvi

Tuija Soanjärvi

Hallituksessa vuodesta 2015

KTM, s. 1955

Ammatillinen kokemus: TietoEnator Oyj, Elisa Oyj, Itella Oyj.

Tuija on toiminut talous- ja rahoitusjohtajana (CFO) ja johtoryhmän jäsenenä pörssilistatuissa yhtiöissä 15 vuotta ja sen jälkeen yli 5 vuotta valtion täysin omistamassa yhtiössä. CFO:n vastuualueelle vuosien aikana kuuluneita toimintoja ovat olleet talouden ja rahoituksen lisäksi hankintatoimi, kiinteistöt ja toimitilat, M&A, tietoturvallisuus sekä hallinnollisesti sisäinen tarkastus. Tuija on toiminut yhtiöiden hallituksissa 1990-luvun loppupuolelta alkaen ja tällä hetkellä hän on hallituksen jäsen Nixu Oyj:n lisäksi Edgeware AB:ssä. Tuija toimii myös Suomen Suunnistusliiton Liittohallituksen puheenjohtajana.