Hallitus

Hallituksen päätehtävä on vahvistaa Nixu Oyj:n strategia ja seurata sen toteutumista siten, että se mahdollistaa taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen ja maksimoi osakkeenomistaja-arvoa pitkällä aikavälillä ottaen huomioon yhteiskuntavastuun ja eri sidosryhmät.

Yhtiön hallitus toimii voimassa olevan lainsäädännön ja yhtiöjärjestyksensä mukaisesti. Hallituksen ja Yhtiön toimintaa säätelevät erityisesti osakeyhtiölaki, arvopaperimarkkinalaki ja viranomaisten sekä Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin Pörssi) määräykset, ohjeet ja suositukset. Yhtiö noudattaa myös Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance).

Nixu Oyj:n hallituksen työjärjestys

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on muun muassa valvoa yhtiön taloudellista raportointiprosessia sekä sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta. Nixu Oyj:n hallitus valitsi keskuudestaan 19.4.2022 puheenjohtajaksi Marko Kaupin ja jäseniksi Jari Niskan ja Anders Silwerin.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

Nixu Oyj:n henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta henkilöstöön ja palkitsemiseen liittyvien asioiden käsittelyssä. Nixun hallitus valitsi 19.4.2022 palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Kati Hagrosin ja jäseniksi Joakim Karsken ja Jari Niskan.

Riippumattomuus

Yhtiön hallituksen jäsenistä Marko Kauppi, Kati Hagros, Anders Silwer, Jari Niska ja Joakim Karske  ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Sisäpiiriomistukset

 

Jari Niska

Jari Niska

Hallituksen puheenjohtaja 2022 - Hallituksessa vuodesta 2021
  • KTM, s. 1971


 

Ammatillinen kokemus: Solita Group Oy, Finnet Oy, Finnet Verkot Oy, Sandvik Tamrock Oy.

Jari Niska on työskennellyt teknologia-, data- ja designyhtiö Solitassa vuosina 2004-2020, ensin talousjohtajana ja sitten toimitusjohtajana yli 12 vuoden ajan. Solitan kasvutarina on ollut hänen johdollaan suomalainen menestystarina: yritys on kasvattanut liikevaihtoaan 10 miljoonasta yli 130 miljoonaan euroon ja kasvanut 100 hengen suomalaisesta ohjelmistoyrityksestä yli 1000 hengen kuudessa maassa toimivaksi asiantuntijayritykseksi. Nykyisin Jari toimii hallitusammattilaisena ja johdon neuvonantajana. Hän toimii Solita Group Oy:n hallituksen jäsenenä, Bolt Group Oy:n hallituksen puheenjohtajana, Cloudpermit Oy:n hallituksen jäsenenä sekä Tampereen kauppakamarin hallituksen jäsenenä.

Marko Kauppi

Marko Kauppi

Hallituksen varapuheenjohtaja 2014 -
  • Hallituksessa vuodesta 2011
  • KTM, s. 1970Ammatillinen kokemus: Vaasan yliopisto, ABB, Opstock, Enskilda Securities, Mandatum, Arvo Omaisuudenhoito.

Akateemisen startin jälkeen Marko siirtyi työurallaan teollisuuden palvelukseen ABB:lle, josta joidenkin vuosien kuluttua rahoitusmarkkinoille. Hän vietti pankkiiriliike- ja omaisuudenhoitoalalla 12 vuotta mm. asiakaspalvelutehtävissä ja toimitusjohtajana. Vuodesta 2009 alkaen Marko on toiminut yrittäjänä Tenendum Oy:ssä. Marko toimii myös useiden yritysten hallituksen jäsenenä tai puheenjohtajana.

Kati Hagros

Kati Hagros

Hallituksessa vuodesta 2014

Insinöörin maisteri (MSc Eng), Sosiaalitieteiden maisteri (MSc Soc) 
Syntynyt 1970 

Kokemus Uralla: BNL Information Oy, Nokia Corporation, KONE Corporation, Aalto University 

Katilla on pitkä kansainvälinen ura huipputeknologian alalla. Hänellä on kattava kokemus erilaisista digitalisaation, IT:n, logistiikan, strategian ja laadun johtotehtävistä Euroopassa ja Aasiassa. Tällä hetkellä hän on Aalto-yliopiston digitaalisen liiketoiminnan johtaja. Vuonna 2014 hänet palkittiin Suomen Vuoden tietohallintojohtajana ja Pohjoismaiden vuoden tietohallintojohtajana, ja hänet nimettiin tuoreeseen pohjoismaiden 50 inspiroivimman naisen joukkoon teknologiassa. Lisäksi Kati toimii Siili Solutions Oyj:n ja Eezy Oyj:n hallituksen jäsenenä. 

 

Anders Silwer

Anders Silwer

Hallituksessa vuodesta 2019
  • Kenraaliluutnantti (res.)
  • s. 1959

 


Ammatillinen kokemus: Ilmavoimien komentaja 2008-2011, puolustusvoimien operaatiopäällikkö 2011-2012 sekä koulutus- ja kehittämispäällikkö 2013-2017, Ruotsin puolustusvoimat. Advenica AB:n ja Fortifikationsverketin hallituksen jäsen.

Yhä reserviupseerina palveleva Anders on tehnyt pitkän uran Ruotsin puolustusvoimissa. Päätettyään aktiivipalveluksensa hän perusti oman konsulttiyrityksen, Anders Silwer AB:n. Anders tuo Nixun hallitukseen laaja-alaisen Ruotsin julkishallinnon tuntemuksensa, laajat verkostonsa sekä mielenkiintonsa alati merkittävämpää kyberturvallisuutta kohtaan.

Joakim Karske

Joakim Karske

Hallituksessa vuodesta 2022
  • Taiteen maisteri
  • s. 1963


     

Ammatillinen kokemus: Design Forum Finland, hasan&co, OP Ryhmä,
Nokia, Volvo Cars, Daimler AG, Mercedes-Benz

Joakim Karske on Suomen laaja-alaisesti kokeneimpia muotoilu- ja brändiosaajia. Hänellä on vankka kokemus asiakaslähtöisen kulttuurin, tuote- ja palvelutarjooman, asiakaskokemuksen sekä brändin kehittämisestä muun muassa Nokian, Vertun ja OP Ryhmän muotoilu- ja brändijohtajan tehtävissä. Karske on toiminut useissa luottamustehtävissä muun muassa Business Finlandin, Suomalaisen Työn Liiton, Marimekon, Sinin,
Helkama Veloxin, Sakan, Korpisen ja LähiTapiolan hallituksissa ja Advisory Boardeissa.

Karskella on toimialakokemusta muun muassa kansainvälisestä autoteollisuudesta, mobiili- ja teknologiateollisuudesta, finanssi- ja
palveluliiketoiminnasta, terveysalalta, muoti- ja kuluttajaliiketoiminnasta, B2B-alalta sekä konsultoinnista.