Optio-oikeuksien antaminen avainhenkilöille

25.4.2018 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päättämän valtuutuksen nojalla Nixu Oyj:n hallitus on päättänyt 27.3.2019 optio-oikeuksien antamisesta liitteenä olevin ehdoin.

Optio-oikeudet tarjotaan Nixu-konsernin valituille avainhenkilöille. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi Nixu-konsernin avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää ja niiden tarkoituksena on kannustaa avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon yhtiön kasvustrategian toteuttamiseksi ja siten omistaja-arvon kasvattamiseksi.

Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 345.000 kappaletta. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 345.000 Nixu Oyj:n osaketta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) uuden tai yhtiön hallussa olevan osakkeen.
Optio-oikeuksista enintään 115.000 merkitään tunnuksella 2019A, enintään 115.000 tunnuksella 2019B ja enintään 115.000 tunnuksella 2019C.

Optio-oikeuksien 2019A saamisen ehtona on, että avainhenkilö, jolle niitä allokoidaan, osallistuu jäljempänä kuvattuun henkilöstölle suunnattuun osakeantiin. Myös muista optiosarjoista allokoitujen optio-oikeuksien saaminen voidaan asettaa ehdolliseksi yhtiön osakkeeseen tehtävälle sijoitukselle kuten osallistumiselle kyseiseen henkilöstöantiin.

Optio-oikeuden haltijoiden oikeus pitää optio-oikeudet siihen saakka, kunnes niiden osakemerkintäaika alkaa, on ehdollinen yhtiön asettamien suoritustavoitteiden saavuttamiselle. Suoritustavoitteet perustuvat henkilöstötyytyväisyyteen, asiakastyytyväisyyteen sekä liikevaihdon kasvuun. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on seuraava:

Yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä, pyöristettynä lähimpään senttiin, ajanjaksolla, joka alkaa (ja sisältäen) 1.4.2019 ja päättyy (ja sisältäen) 30.4.2019 (optio-oikeuksilla 2019A), optio-oikeuksilla 2019B vuodelta 2019 annettavan tilinpäätöstiedotteen julkistamispäivää seuraavana 20 kaupankäyntipäivänä sekä optio-oikeuksilla 2019C vuodelta 2020 annettavan tilinpäätöstiedotteen julkistamispäivää seuraavana 20 kaupankäyntipäivänä.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson päättymisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen ja vapaan oman pääoman rahastoista jaettavaksi päätettyjen varojen perusteella. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa. Osakkeen merkintähinta kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2019A 31.12.2022 - 31.8.2024, optio-oikeuksilla 2019B 1.10.2022 - 31.5.2024 ja optio-oikeuksilla 2019C 1.10.2023 - 31.5.2025. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden enimmäismäärä, 345.000 osaketta, muodostaa noin 4,5 prosenttia yhtiön täysin dilutoiduista osakemäärästä.


Nixu Oyj:n optio-oikeuksien 2019 ehdot (PDF)