Yhtiökokous 2021

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 30.3.2021 klo 16. Yhtiön hallitus esittää virallisen yhtiökokouskutsun myöhemmin.

Osakkeenomistajan, joka haluaa saada jonkin yhtiökokoukselle kuuluvan asian yhtiökokouksen käsiteltäväksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle viimeistään tiistaina 9.2.2021 osoitteeseen Nixu Oyj, Yhtiökokous, PL 39, FI-02151 Espoo tai sähköpostitse osoitteeseen agm@nixu.com.