Yhtiökokous 2021

Nixu Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestettiin 30.3.2021.

Yhtiön hallitus päätti poikkeuksellisista kokousmenettelystä Suomen eduskunnan koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi 15.9.2020 hyväksymän ja 3.10.2020 voimaan tulleen lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista (677/2020) nojalla.

Osakkeenomistajat tai näiden asiamiehet eivät voineet osallistua kokoukseen paikan päällä. Nixu Oyj:n osakkeenomistajat pystyivät osallistumaan yhtiökokoukseen ja käyttämään osakkeenomistajan oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä kysymyksiä ja mahdollisia vastaehdotuksia ennakkoon.

YHTIÖKOKOUKSEN ASIAKIRJAT:

 

 

 

Arkisto

Aiemmat yhtiökokoukset