Opetus- ja kulttuuriministeriön SisuID-pilotti – Kansainvälisen opiskelijahaun parantaminen digitaalisen identiteetin avulla

Nixu Oyj, lehdistötiedote 18.12.2019 kello 9:00

Opetus- ja kulttuuriministeri osallistui SisuID-pilottiin tavoitteenaan parantaa kansainvälisten opiskelijoiden haku- ja maahantuloprosessia. SisuID:n avulla kansainväliset opiskelijat voisivat tunnistautua vahvasti jo ennen Suomeen saapumista.

Esteitä parhaan opiskelijakokemuksen tiellä

Suomessa on maailman paras koulutusjärjestelmä ja koulutus on huippuluokkaa. Jotta Suomen kansainvälinen houkuttelevuus koulutusmaana säilyy jatkossakin, on opiskelijan hakuprosessin, maahantulon ja yhteiskuntaan integroitumisen oltava sujuva.

Koulutukseen hakeutuminen sisältää useita eri vaiheita ja voi olla tällä hetkellä monimutkaista ja kestää kauan erityisesti EU-alueen ulkopuolisilla opiskelijoilla. Opiskelupaikan hakemisesta ja vastaanottamista varten koulutustoimija, Opetushallitus ja maahanmuuttovirasto keräävät opiskelijoilta hakeutumiseen liittyviä tietoja omia prosessejaan varten.

Lisäksi opiskelijan Suomeen muuttoon liittyy matkustamista, asunnon vuokraamista ja yhteiskunnan palvelujen käyttämistä. Tämä tarkoittaa käytännössä opiskelijalle henkilötietojen täyttämistä moneen eri paikkaan ja lukuisia fyysisiä asiointikäyntejä ulkomailla sekä Suomeen saavuttuaan.

Hakuprosessin aikana nämä eri tahot ovat erikseen yhteydessä opiskelijaan joko sähköpostilla tai pyytämällä käyttäjää luomaan jokaiseen palveluun erilliset käyttäjätunnukset. Tämän vuoksi kerättyä henkilötietoa tai prosessin tilatietoa ei pystytä luotettavasti siirtämään julkishallinnon toimijoiden välillä, julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden välisestä tiedonvaihdosta puhumattakaan.

Kohti sujuvaa opiskelijakokemusta

SisuID-pilotissa muotoiltiin opiskelijalle asiointipolku, jossa ensimmäisessä asiointikontaktissa opiskelijalle luodaan digitaalinen identiteetti (yksilöivä koneluettava tunniste) ja tunnistusväline, jota voidaan hyödyntää kaikissa kanavissa ja yli sektorirajojen. Tunnistusvälineen avulla opiskelija voi kirjauta kaikkiin hakuprosessin asiointikanaviin. Digitaalisen identiteetin (yksilöivän tunnisteen) avulla henkilötietoa ja tietoa prosessin vaiheesta voidaan välittää saumattomasti sekä julkishallinnon, että yksityisen sektorin toimijoiden kesken.

Tämä malli nopeuttaisi hakuprosessin käsittelyaikaa, koska yhteisen digitaalisen identiteetin avulla tieto liikkuisi nopeammin eri toimijoiden välillä. Lisäksi se vähentäisi merkittävästi opiskelijalta vaadittavaan tietojensyöttöä, pudottaisi asiointikäynnit eri toimipisteissä yli kymmenestä vain muutamaan ja muuttaisi kymmenet muoviset lupakortit sähköisiksi luviksi.

Tämä tarkoittaisi paitsi kustannussäästöjä yhteiskunnalle myös sujuvampaa hakuprosessia ja yhteiskuntaan integroitumista kansainvälisille opiskelijoille.

Yhteinen yli sektorirajojen toimiva digitaalinen identiteetti ja luotettava sähköinen tunnistaminen auttaisi tekemään Suomesta yhä houkuttelevamman kohteen tuleville huippuosaajille.

Nixu Oyj

Lisätietoja:
www.sisuid.com/fi
Joonatan Henriksson, Digitaalisen liiketoiminnan johtaja ja SisuID-hankkeen vetäjä, Nixu Oyj
joonatan.henriksson(at)nixu.com

Jakelu:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com/fi

SisuID lyhyesti:
Sandbox of Trust on suomalainen digitaalisen identiteetin käyttöä edistävä hanke, jota johtavat kyberturvayritys Nixu, Vastuu Group, Digital Living International ja Teknologiateollisuus ry. Hanketta rahoittavat pilottijäsenet ja Sitra. Hanke perusti avoimen yhteisön SisuID-alustan luomiseksi. Alusta tarjoaa normaalin ja vahvan todentamisen julkisen ja yksityisen sektorin palveluntarjoajille edullisin kustannuksin. Käyttäjille se on ilmainen. Kaikki yhteisön luoma koodi julkaistaan avoimen lähdekoodin muodossa kansallisen tunnistusratkaisun tuottamiseksi. SisuID-pilottiratkaisun tulosten avulla voidaan lisätä tunnistuksen digitalisaatiota ja lisätä julkisen ja yksityisen sektorin käyttäjien tietämystä. www.sisuid.com/fi

Nixu lyhyesti:
Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita, missiona pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Intohimomme on auttaa organisaatioita hyödyntämään digitalisaatio turvallisesti. Tuotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi. Haluamme olla paras työpaikka noin 400 kyberturva-ammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä käytännönläheisten ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa, mutta palvelemme asiakkaitamme ympäri maailman. Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.
www.nixu.com