Nixun vuosikertomus 2021


Nixun vuosikertomus 2021

Nixun vuosikertomus sisältää yhtiön vuosikatsauksen, hallituksen toimintakertomuksen, vuoden 2021 tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä vuoden 2021 palkitsemisraportin.