Nixu uudelleenjärjestää Hollannin tukipalvelutoimintoja ja arvioi alaskirjaustarvetta

Nixu Oyj, sisäpiiritieto, pörssitiedote 3.12.2019 kello 11.30

Nixu on kasvanut merkittävästi viimeisen viiden vuoden aikana sekä orgaanisesti että yritysostojen tukemana. Nixu osti toukokuussa 2017 hollantilaisen ESSC B.V:n, joka liittyi osaksi konsernia uutena tukipalveluihin keskittyvänä Dedicated Support -liiketoimintayksikkönä. Yritysoston tavoitteena oli rakentaa Nixun strategiselle kasvualueelle, jatkuville hallinnoiduille palveluille, vahvempi palvelutuen kyvykkyys. Dedicated Support -yksikkö on tarjonnut digitaalisen identiteetin tukipalveluita kahdesta toimipisteestä: toisen tason tukea Amsterdamista ja ensimmäisen tason tukea Romaniasta.

Vaikka digitaalisen identiteetin tukipalveluiden kysyntä on kehittynyt positiivisesti Nixun hallinnoitujen palveluiden yhteydessä, kaksiportainen toimitustapa eri toimipisteistä on osoittautunut tehottomaksi. Nixu on päättänyt uudelleenjärjestää Dedicated Support -liiketoimintayksikön siten, että se tulee keskittymään ainoastaan Romanian toimintoihin ja palvelee jatkossa Nixun sisäisenä palvelukeskuksena jatkaen tukipalvelukyvykkyyksien kehittämistä ja tarjoamista koko Nixu-konsernin palveluille.

Osana tätä uudelleenjärjestelyä Nixu tulee uudelleensijoittamaan Amsterdamissa sijaitsevan Dedicated Support -liiketoimintayksikön henkilöstön Romaniaan. Samalla Nixu tulee laatimaan henkilöstövähennyssuunnitelman koskien niitä Dedicated Support -liiketoimintayksikön työntekijöitä, jotka eivät voi siirtyä Romaniaan. Edellä mainittujen uudelleenjärjestelyjen kertakustannusten arvioidaan olevan enintään 500 000 euroa, ja ne kirjataan kuluiksi vuoden 2019 tilikauden aikana. Uudelleenjärjestelyn arvioidaan vähentävän vuosittaisia liiketoimintakuluja noin 500 000 eurolla vuodesta 2020 alkaen.

Toimitusjohtaja Petri Kairinen:
”Dedicated Support -liiketoimintayksikön uudelleenjärjestely on osa Nixun jo aiemmin julkaisemaa fokusta virtaviivaistaa palvelutarjontaa ja saavuttaa synergiaetuja. Palvelukeskuksemme Romaniassa tulee jatkamaan nykyisten asiakkaidensa palvelua normaalisti. Vaativan kolmannen tason tuen tarjoavat jatkossakin digitaalisen identiteetin asiantuntijat Nixun muista toimipisteistä. Nixun muut hollantilaiset liiketoimintayksiköt, jotka tarjoavat korkealuokkaisia kyberturvapalveluja, jatkavat normaalisti kasvupolullaan.”

Lisäksi Nixu on arvioinut aikaisempiin yritysostoihin ja niiden asiakasarvoihin liittyvien aineettomien tase-erien mahdollisia alaskirjaustarpeita. Tällä hetkellä alaskirjauksen arvioitu tarve on 1,6 miljoonaa euroa. Lopullinen summa tullaan vahvistamaan osana tilinpäätösprosessia.

Nixu Oyj

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Kairinen, Nixu Oyj
puhelin +358 40 832 1832, sähköposti: petri.kairinen@nixu.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com/fi

Nixu lyhyesti:
Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita, missiona pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Intohimomme on auttaa organisaatioita hyödyntämään digitalisaatio turvallisesti. Tuotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi. Haluamme olla paras työpaikka noin 400 kyberturva-ammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä käytännönläheisten ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa, mutta palvelemme asiakkaitamme ympäri maailman. Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.
www.nixu.com