Nixu tukee yhteiskunnan toimijoita kyberuhkien torjunnassa: tuore Kybermittari käyttöön

Nixu Oyj Lehdistötiedote 4.11.2020 kello 10.05

Nixu sisällyttää Kyberturvallisuuskeskuksen kehittämän Kybermittarin palvelutarjontaansa. Näin Nixu tukee yhteiskunnan yhteistä tavoitetta parantaa yritysten ja organisaatioiden kykyä hallita ja torjua tehokkaammin kyberuhkia.

Mikä tahansa yritys tai organisaatio voi altistua niin suorille kuin epäsuorille kyberhyökkäyksille tai satunnaisille tietoturvaloukkauksille. Liiketoiminnan muuttuessa yhä digitaalisemmaksi seuraukset voivat olla kohtalokkaita, kun järjestelmät pettävät tai tärkeitä tietoja, kuten salassa pidettäviä potilastietoja, joutuu ulkopuolisten käsiin.

Kyberturvallisuuskeskus julkaisi lokakuun lopussa Kybermittarin, jonka avulla yritysten ja organisaatioiden johto saa selkeän näkymän toimintansa kannalta tärkeiden kyberkyvykkyyksien kypsyystasoon. Mittari paljastaa, millä tasolla kyberriskien tunnistaminen, suojautuminen, havainnointi, reagointi ja palautuminen ovat organisaatiossa.

Nixu tarjoaa yrityksille asiantuntijatukea Kybermittarin hyödyntämiseksi joko itsenäisenä palveluna tai osana laajempaa kyberturvakumppanuutta. Kybermittarin tuloksia voidaan hyödyntää sellaisenaan, mutta niitä voidaan myös yhdistää Nixun muihin palveluihin. Näin varmistetaan, että organisaatio tekee oikeita asioita kehittääkseen optimaalisesti kyberturvakyvykkyyttään tulosten pohjalta laaditun etenemissuunnitelman mukaisesti.


Kuva: Nixun riskienhallintapalveluista vastaava Harri Vilander.
 

”Kybermittari tarjoaa organisaatioille hyvän lähtökohdan kyberturvatason arviointiin, ja sen tulosten avulla pystytään määrittelemään tarvittavat kehitystoimenpiteet riittävän tietoturvatason saavuttamiseksi”, toteaa Nixun riskienhallintapalveluista vastaava Harri Vilander.

”Tätä tärkeää työtä ei kannata kuitenkaan jättää nykytilan arvioinnin tasolle, vaan organisaatioiden tulisi aina määritellä tarvittavat kehitystoimenpiteet ja kyberturvan Roadmap tarvittaessa asiantuntevan kyberturvakumppanin tuella.”
 

Lue lisää Kybermittarista:
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/kybermittari

Lisätietoja:
Riskienhallintapalveluista vastaava johtaja, Harri Vilander, Nixu Oyj
puhelin: +358 40 562 3052, sähköposti: harri.vilander@nixu.com

Jakelu:
keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com

Nixu lyhyesti:
Nixu on kyberturvapalveluita tarjoava yritys, jonka missiona on pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Intohimomme on auttaa organisaatioita hyödyntämään digitalisaatio turvallisesti. Tuotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi. Haluamme olla paras työpaikka lähes 400 kyberturva-ammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä käytännönläheisten ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa, mutta palvelemme asiakkaitamme ympäri maailman. Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.nixu.com