Nixu Oyj:n puolivuosikatsaus 2022: Positiivinen liiketoiminnan kehitys jatkui 7 % kasvulla

Nixu Oyj Pörssitiedote 11.8.2022 kello 8.30

Tämä tiedote on tiivistelmä Nixu Oyj:n puolivuosikatsauksesta 1.1.–30.6.2022. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Katsaus on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.nixu.com/fi/H12022

Tammi-kesäkuun 2022 pääkohdat­

• Liikevaihto 28 580 (26 720) tuhatta euroa, muutos 7 %.

• Käyttökate (EBITDA) 377 (805) tuhatta euroa, osuus liikevaihdosta 1 % (3 %).

• Oikaistu käyttökate (EBITDA) 352 (1 198) tuhatta euroa, osuus liikevaihdosta 1 % (5 %).

• Liiketulos (EBIT) -553 (-154) tuhatta euroa, osuus liikevaihdosta -2 % (-1 %).

• Nixu nimitti uudeksi toimitusjohtajaksi Teemu Salmen.

• Rahoituksen maturiteettia pidennettiin.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2022

Nixu arvioi liikevaihtonsa kasvavan ja käyttökatteen paranevan edellisestä tilikaudesta.

Avainluvut

tuhatta euroa 1.1.-30.6.2022 1.1.-30.6.2021 1.1.-31.12.2021
Liikevaihto 28 580 26 720 51 809
Katsauskauden tulos -757 -452 -984
Osakekohtainen tulos, euroa -0,10 -0,06 -0,13
Käyttökate 377 805 1 473
Käyttökate, % liikevaihdosta 1,3 % 3,0 % 2,8 %
Oikaistu käyttökate1 352 1 198 1 929
Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta1 1,2 % 4,5 % 3,7 %
Liiketulos -553 -154 -444
Liiketulos, % liikevaihdosta -1,9 % -0,6 % -0,9 %
Oikaistu liiketulos1 -578 238 13
Oikaistu Liiketulos %1 -2,0 0,9 % 0,0 %

1Oikaisuerinä käsitellään poikkeukselliset ja tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat, jotka eivät ole toistuvia. Tällaisia poikkeuksellisia eriä ovat mm. liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät yrityskauppoihin ja uudelleenjärjestelyihin liittyvät kertaluonteiset kulut. Tammi-kesäkuun 2022 liiketulokseen sisältyi kertaluonteisia eriä 25 tuhatta euroa (-393).

tuhatta euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021
Omavaraisuusaste, % 30,6 % 32,9 % 31,5 %
Korollinen nettovelka 3 879 2 156 3 237
Nettovelkaantumisaste, % 32,4 % 16,0 % 25,3 %

Puolivuosikatsaukseen sisältyvät luvut ovat tilintarkastamattomia.

Väliaikainen toimitusjohtaja Valtteri Peltomäki:

Kasvumme oli vahvaa ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Liikevaihtomme kasvoi 7 % vertailukaudesta. Saamamme asiakastilaukset kasvoivat jälleen kerran kaksinumeroisin luvuin vertailukaudesta ja se konkretisoitui erityisesti touko-kesäkuun kasvussa.

Onnistuimme myynnillisesti kaikissa liiketoiminnoissamme. Erityisesti hallinnoitujen palveluiden myynti oli virkeää. Teimme uusia sopimuksia keskeisissä toimintamaissamme Suomessa, Ruotsissa sekä Tanskassa. Ruotsi ja Tanska kasvoivat konsultointiliiketoiminnan ja hallinnoitujen palvelujen osalta ripeimmin. Haemme jatkossakin nopeampaa kasvua juuri näistä maista. Vahvaa myyntiämme ovat tukeneet muun muassa maarajat ylittävä toimintamallimme sekä hyvä asiakastyytyväisyys (NPS 65) ja asiakaspito.

Kannattavuutemme jäi vertailukaudesta. Hallinnoitujen palveluiden kannattavuudessa nähtiin positiivinen käännös toisella kvartaalilla, mutta koko puolivuosijakson ajalta jäimme vielä vertailukaudesta. Olemme tänä vuonna panostaneet vahvasti hallinnoitujen palveluiden myyntiin, jonka ansiosta tulemme saamaan kapasiteettimme täyteen käyttöön. Odotamme hallinnoitujen palveluiden kannattavuuden paranevan saamiemme uusien sopimusten myötä ja kääntyvän voitolliseksi vuoden toisen puoliskon aikana. Henkilöstökulut ja alihankintakulut kasvoivat suhteessa liikevaihdon kasvuun. Tämä johtui osittain koronapandemian aiheuttamista poissaoloista, mutta erityisesti uusista rekrytoinneista. Teimme useita toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että meillä on vahva tiimi kasvun toteuttamiseksi.

Tavoitteenamme on tukea yhteiskunnan digitaalista huoltovarmuutta ja kyberomavaraisuutta. Kerroimme kesäkuussa, että Nixu on koonnut Suomen puolustusministeriön pyynnöstä yrityksistä, korkeakouluista ja tutkimuslaitoksista koostuvan kyberturvallisuuden ekosysteemin F-35-hävittäjähankkeen taustalle. Hankkeeseen sisältyy suoraa ja epäsuoraa teollista yhteistyötä hävittäjävalmistajan ja suomalaisyritysten kesken. Valtorin kanssa solmimamme jatkosopimus julkisten organisaatioiden pilviturvallisuuden kehittämisestä on toinen esimerkki tietoturvan kasvavasta tarpeesta ja merkityksestä pilvitransformaation edistämisessä.

Liikevaihdon kasvutahtiimme vaikuttaa talouden yleinen epävarmuus, joka on hidastanut joidenkin asiakkaiden pitkän aikavälin investointipäätöksiä. Nixulla ei ole liiketoimintaa Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa. Ukrainan sodan aiheuttama geopoliittinen tilanne on nostanut kyberturvallisuuden ja kybervarautumisen keskustelun aiheeksi kaikkialla, ja organisaatiot ovat alkaneet kehittää varautumistaan. Sota ei ole kuitenkaan aiheuttanut merkittävää kyberturvainvestointien kasvua.

Olemme kyberalalla houkutteleva työnantaja.  Onnistuimme uusien henkilöiden rekrytoinnissa myös katsauskaudella, vaikka kilpailu osaajista on kovaa. Panostamme henkilöstömme työssä viihtymiseen tarjoamalla joustavan hybridityön mallin, hyvät mahdolliset ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolista tukea työhyvinvointiin. Teemme jatkuvaa yhteistyötä oppilaitosten kanssa uusien kykyjen houkuttelemiseksi alalle. Lisäksi olemme yhdistäneet voimamme kansainvälisesti arvostetun SANS Instituten kanssa tarjotaksemme maailmanluokan kyberturvakoulutusta Suomessa.

Nixun uusi toimitusjohtaja Teemu Salmi kommentoi:

Otin toimitusjohtajan tehtävän vastaan elokuun alussa ja voin vain todeta olevani iloinen ja ylpeä voidessani liittyä mukaan Nixun hienoon tiimiin.  Asiakkaillemme tarjoamamme erinomaiset palvelut ovat hyvin ajankohtaisia ja tärkeitä nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa. Kyberturvallisuusala kasvaa kaikissa ulottuvuuksissa ja me tavoittelemme markkinoita nopeampaa kannattavaa kasvua. Tässä onnistuaksemme meidän on päivitettävä ja hiottava nykyistä strategiaamme. On monia asioita, jotka ovat jo hyvällä tasolla tämän päiväisessä toiminnassamme, ja panostamme kaikkeen, missä voimme toimia vielä paremmin. Painopistealueitamme tulee olemaan kannattavan kasvun lisäksi positiivisen kassavirran turvaaminen. Tämä antaa meille potentiaalin ja keinot tulevaisuutta varten.

Loppuvuoden 2022 käytämme strategiamme päivittämiseen ja tulemme esittelemään sen vuoden 2023 alussa. Luotan siihen, että upeiden työntekijöidemme ja asiakkailtamme saamamme luottamuksen myötä mikään ei estä Nixua tulemasta yhdeksi Pohjois-Euroopan suurimmista kyberturvallisuuspalvelujen tarjoajista.

Taloudellinen tiedottaminen 2022

Nixu julkaisee tiedonantopolitiikkansa mukaisesti vuosittain tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen lisäksi puolivuosikatsauksen, toimitusjohtajan katsauksen, liikevaihtotiedon ja käyttökatteen ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä sekä pörssi- ja lehdistötiedotteita. Yhtiön internet-sivuilla www.nixu.com/fi/sijoittajat on saatavilla edellä mainitut tiedotteet sekä monipuolista sijoittajatietoa.

13.10.2022  Q3/2022 toimitusjohtajan katsaus, liikevaihtotieto ja käyttökate

Tulostiedotustilaisuus

Nixu järjestää analyytikoille, sijoittajille ja medialle tarkoitetun tulostiedotustilaisuuden 11.8.2022 kello 9.30 Helsingissä Sanomatalolla Studio Eerossa. Tilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://nixu.videosync.fi/2022-h1-results

Nixu Oyj

Liite: Nixu Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Teemu Salmi, Nixu Oyj
puhelin +
46 70 656 9557, sähköposti: teemu.salmi@nixu.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.nixu.com/fi

Nixu lyhyesti:
Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita, missiona pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Intohimomme on auttaa organisaatioita hyödyntämään digitalisaatio turvallisesti. Tuotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi. Haluamme olla paras työpaikka yli 400 kyberturva-ammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä käytännönläheisten ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa, mutta palvelemme asiakkaitamme ympäri maailman. Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.
www.nixu.com