Nixu Oyj:n puolivuosikatsaus 2021: Kannattavuus parantui ja kasvuvalmiuksia vahvistettiin

Nixu Oyj Pörssitiedote 12.8.2021 kello 8.30

Tämä tiedote on tiivistelmä Nixu Oyj:n puolivuosikatsauksesta 1.1.–30.6.2021. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Katsaus on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.nixu.com/fi/H12021.

Tammi-kesäkuun 2021 pääkohdat:

  • Liikevaihto 26 720 tuhatta euroa (27 655), muutos -3 %.
    Orgaaninen kasvu -3 %. Hallinnoidut jatkuvat palvelut laskivat  -1 % muodostaen 19 % kokonaisliikevaihdosta.
  • Käyttökate (EBITDA) 805  tuhatta euroa (59), osuus liikevaihdosta 3 % (0 %).
  • Oikaistu käyttökate (EBITDA) 1 198 tuhatta euroa (764), osuus liikevaihdosta 5 % (3 %).
  • Liiketulos (EBIT) -154 tuhatta euroa (-1 066), osuus liikevaihdosta -1 % (-4 %).
  • Nixu uudisti toimintamalliaan kansainvälisemmäksi saavuttaakseen paremman asiakaskokemuksen, Nixun brändin tunnettuuden ja palveluiden tehokkaamman tuotannon.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2021

Nixu muutti taloudellista ohjeistustaan vuodelle 2021 pörssitiedotteella 23.6.2021. Uuden ohjeistuksen mukaisesti Nixu arvioi liikevaihtonsa pysyvän samalla tasolla ja käyttökatteen heikkenevän tilikaudesta 2020. Samalla yhtiö lisää kasvupanostuksia.

Edellinen ohjeistus vuodelle 2021: Nixu arvioi liikevaihtonsa kasvavan orgaanisesti ja käyttökatteen paranevan tilikaudesta 2020. Samalla yhtiö lisää kasvupanostuksia.

Avainluvut

tuhatta euroa 1.1.-30.6.2021 1.1.-30.6.2020 1.1.-31.12.2020
Liikevaihto 26 720 27 655 53 272
Katsauskauden tulos -452 -1 457 -1 835
Osakekohtainen tulos, euroa -0,06 -0,20 -0,25
Käyttökate 805 59 2 895
Käyttökate, % liikevaihdosta 3,0 % 0,2 % 5,4 %
Oikaistu käyttökate1,2 1 198 764 3 350
Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta1,2 4,5 % 2,8 % 6,3 %
Liiketulos -154 -1 066 -702
Liiketulos, % liikevaihdosta -0,6 % -3,9 % -1,3 %
Oikaistu liiketulos1,2 238 -361 -247
Oikaistu Liiketulos %1,2 0,9 % -1,3 % -0,5 %

1Oikaisuerinä käsitellään poikkeukselliset ja tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat, jotka eivät ole toistuvia. Tällaisia poikkeuksellisia eriä ovat mm. liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät yrityskauppoihin ja uudelleenjärjestelyihin liittyvät kertaluonteiset kulut. Tammi-kesäkuun 2021 liiketulokseen sisältyi kertaluonteisia kuluja 393 tuhatta euroa (705).

2Vertailukauden luvuista on oikaistu NOW-koronatuki liiketoiminnan muista tuotoista oikaisueriin. Vaikutus oikaisueriin on 1-6.2020 147 tuhatta euroa ja 1-12.2020 337 tuhatta euroa.

tuhatta euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Omavaraisuusaste, % 32,9 % 32,5 % 34,4 %
Korollinen nettovelka 2 156 2 538 2 244
Nettovelkaantumisaste, % 16,0 % 18,0 % 16,0 %

Puolivuosikatsaukseen sisältyvät luvut ovat tilintarkastamattomia.

Toimitusjohtaja Petri Kairinen:

Vuoden 2021 ensimmäistä puoliskoa sävytti edelleen maailmanlaajuinen koronapandemia, joka aiheutti jossain määrin epävakautta palveluiden toimituksissa. Kustannussäästöt vuoden 2020 aikana ja henkilömäärän pienentyminen johtivat osaltaan siihen, että aiempaan liikevaihtotasoon ei vielä alkuvuonna päästy. Liikevaihtomme pieneni 3 %, ja henkilömäärämme oli vastaavasti keskimäärin 38 henkeä (n. 9 %) pienempi kuin vertailukaudella. Nixu käynnisti loppuvuodesta 2020 uudestaan panostukset kasvun kiihdyttämiseen, mutta pystyimme silti parantamaan käyttökatettamme merkittävästi. Käyttökatteemme oli 805 tuhatta euroa tammi-kesäkuussa 2021. Kuroimme myös kiinni rekrytointivajettamme, ja kauden päättyessä olimme enää neljätoista henkeä pienempi kuin vertailukaudella.

Nixun strategia nojaa vahvasti digitalisoituvien yritysten kasvavaan tarpeeseen saada rinnalleen erikoistunut kyberturvakumppani. Nixun ominta asiakaskuntaa ovatkin erityisesti kansainvälisesti toimivat yritykset, joita haluamme palvella yhtenäisellä One Nixu -mallilla ja palveluilla eri toimintamarkkinoillamme. Tämän vuoksi toteutimme kauden aikana toimintamallin muutoksen, jolla pyrimme parempaan asiakaskokemukseen näille asiakkaille, näkyvämpään Nixun brändiin Suomen ulkopuolisilla markkinoilla sekä paranevaan kannattavuuteen osaoptimoinnin vähentyessä aidosti kansainvälisellä toimintamallilla ja tiimeillä.

Toimintamallin muutoksen yhteydessä käynnistimme teollisen internetin laitteistojen turvallisuuden varmistamiseen keskittyvän uuden liiketoimintayksikön. Huhtikuussa puolestaan vahvistimme asemaamme Tanskan hajanaisessa kyberturvamarkkinassa tanskalaisen kyberturvayhtiö C-curen työntekijöiden siirtyessä osaksi Nixua. Läpi katsauskauden olemme panostaneet vahvasti uuden toimintamallin muutoksen läpiviennin varmistamisen ohella asiakastyöhön ja henkilöstöön sekä uusien osaajien rekrytointiin ja kouluttamiseen kyberturva-alalle.

Taloudellisesti epävarmana pandemia-aikana useiden yritysten kyberturvatoimet ja -kehityshankkeet eivät ole pysyneet kiihtyneen digitalisaatiokehityksen tahdissa. Näemme nyt merkkejä siitä, että nämä lykätyt kyberturvahankkeet ovat jälleen ajankohtaisia, ja uskomme markkinoiden kysynnän kasvavan jälkimmäisen puolivuosikauden aikana maissa, joissa Nixulla on toimintoja. Yhdessä lisääntyneiden rekrytointien, uuden asiakaskeskeisen toimintamallin sekä kyberturvapalvelujen valoisien markkinanäkymien ansiosta meillä on erinomaiset mahdollisuudet menestyä ja tarjota asiakkaillemme Pohjois-Euroopassa entistä parempaa palvelua.

Taloudellinen tiedottaminen 2021

Nixu julkaisee tiedonantopolitiikkansa mukaisesti vuosittain tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen lisäksi puolivuosikatsauksen, toimitusjohtajan katsauksen, liikevaihtotiedon ja käyttökatteen ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä sekä pörssi- ja lehdistötiedotteita. Yhtiön internet-sivuilla www.nixu.com/fi/sijoittajat on saatavilla edellä mainitut tiedotteet sekä monipuolista sijoittajatietoa.

14.10.2021    Q3/2021 toimitusjohtajan katsaus, liikevaihtotieto ja käyttökate

Tulostiedotustilaisuus

Nixu järjestää analyytikoille, sijoittajille ja medialle tarkoitettun tulostiedotustilaisuuden 12.8.2021 kello 9.30 Scandic Simonkentässä osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki. Tilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://nixu.videosync.fi/2021-08-12-nixu-corporation-h1-2021.

Nixu Oyj

Liite: Nixu Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Kairinen, Nixu Oyj
puhelin +358 40 832 1832, sähköposti: petri.kairinen@nixu.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com/fi

Nixu lyhyesti:
Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita, missiona pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Intohimomme on auttaa organisaatioita hyödyntämään digitalisaatio turvallisesti. Tuotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi. Haluamme olla paras työpaikka yli 400 kyberturva-ammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä käytännönläheisten ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa, mutta palvelemme asiakkaitamme ympäri maailman. Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.
www.nixu.com