Nixu Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 25.4.2018

Nixu Oyj   
Yhtiötiedote 25.4.2018 kello 17:42

Nixu Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 25.4.2018


1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle sekä toimitusjohtajan sijaiselle vastuuvapauden ajalta 1.1. - 31.12.2017.
 
Yhtiökokous päätti valita hallitukseen kuusi jäsentä ja valitsi hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka uudelleen nykyisen hallituksen varsinaiset jäsenet Kimmo Rasila, Marko Kauppi, Juhani Kaskeala, Kati Hagros ja Tuija Soanjärvi sekä Teemu Tunkelo uutena jäsenenä.
 
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista siten että, hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan 2 250 euroa kuukaudessa; ja hallituksen muille jäsenille maksetaan 1 500 euroa kuukaudessa. Tarkastusvaliokuntatyöstä maksetaan 2 000 euron vuosipalkkio valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille 1 000 euron vuosipalkkio. Lisäksi päätettiin, että hallituksen matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
 
Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana valitaan jatkamaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heikki Lassila. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaisesti.

2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden voitto siirretään yhtiön kertyneiden voittovarojen tilille, ja että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön henkilöstölle toteutettujen kannustinohjelmien ehtojen mukaisissa hankintatilanteissa

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:
 
(i) Osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla enintään 120 000 kappaletta.
 
(ii) Osakkeita saadaan osakkeenomistajien omistussuhteista poiketen hankkia yhtiön kannustinohjelmien ehtojen mukaisesti yhtiön ja sen tytäryhteisöjen työntekijöiltä ja toimitusjohtajilta heidän työ- tai toimisuhteensa mahdollisesti päättyessä.
 
(iii) Osakkeiden hankintahinta on osakkeista niitä merkittäessä yhtiölle maksettu alkuperäinen merkintähinta, mutta ei kuitenkaan enempää kuin yhtiön osakkeesta hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä maksettu hinta.
 
(iv) Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen ehdoista edellä mainitun kannustinohjelman ehtojen mukaisesti.
 
(v) Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

 4. Antivaltuutus

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisien osakkeeseen oikeuttavien erityisien oikeuksien antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

(i) Hallitus voi antaa yhdessä tai useammassa erässä uusia osakkeita tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeeseen oikeuttavia erityisiä oikeuksia ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

(ii) Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 448 240 kappaletta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusti yhtiön ja sen tytäryhteisöjen työntekijöille ja toimitusjohtajille, lisäksi valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen tai osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen. Näin luovutettavien tai annettavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa 20 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä.

(iii) Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.
 
(iv) Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ja se päättää vuonna 2014 hallitukselle annetut valtuutukset suunnatusta osakeannista ja omien osakkeiden luovuttamisesta.

5. Siirtyminen Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssin päälistalle

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen jatkamaan valmisteluja yhtiön osakkeiden hakemiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle sekä päättämään mahdollisesta hakemisesta päälistayhtiöksi.


NIXU OYJ  
Hallitus


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Kairinen, Nixu Oyj
puhelin +358 40 832 1832, sähköposti: petri.kairinen@nixu.com

Hyväksytty neuvonantaja Summa Capital Oy
puhelin: 020 743 0280

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com/fi

Nixu lyhyesti:
Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita, missiona pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Intohimomme on auttaa organisaatioita hyödyntämään digitalisaatio turvallisesti. Tuotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi. Haluamme olla paras työpaikka yli 300 kyberturva-ammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä käytännönläheisten ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa ja nykyään sijaitsemme neljällä mantereella, palvellen asiakkaita ympäri maailman. Nixu Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla.

www.nixu.com