Nixu Oyj: Kolmannen neljänneksen toimitusjohtajan katsaus

Nixu Oyj Pörssitiedote 13.10.2020 kello 08.30  

Nixu Oyj:n heinä–syyskuun 2020 tilintarkastamaton liikevaihto kasvoi orgaanisesti 3,6 % edellisvuoden vastaavasta kaudesta ja oli 11,1 miljoonaa euroa (Q3/2019: 10,7 miljoonaa euroa). Käyttökate (EBITDA) oli 1 016 tuhatta euroa (Q3/2019: –599 tuhatta euroa).

Nixu Oyj:n liikevaihto 1-9/2020 on 38,7 miljoonaa euroa ja käyttökate 1 076 tuhatta euroa. (1-9/2019: liikevaihto 36,4 miljoonaa euroa ja käyttökate 1 376 tuhatta euroa).

Nixu luopui taloudellisesta ohjeistuksestaan maaliskuussa 2020 johtuen COVID-19-pandemian aiheuttamasta poikkeuksellisesta epävarmuudesta. Toukokuussa Nixu ilmoitti keskittyvänsä lyhyellä aikavälillä toimintaedellytystensä ylläpitämiseen voimakkaan kasvun hakemisen sijaan.

Nixu näkee COVID-19-pandemian toimivan kiihdyttimenä yhteiskunnan voimakkaalle digitalisoitumiselle. Monissa yrityksissä on pandemian johdosta murrettu digitalisaation esteitä, eikä paluuta vanhaan ole nähtävissä. Tämä kehitys edellyttää yrityksiltä keskipitkällä aikavälillä kyberturvallisuuden voimakasta huomioimista ja investointeja digitaalisen liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.

Vaikka epävarmuus markkinassa jatkuu edelleen, Nixu antaa tämänhetkisen näkemyksensä mukaisen ohjeistuksensa vuodelle 2020. Lisäksi Nixu on tänään tiedottanut myyntisopimusten kirjausajankohtaan liittyvistä korjauksista ensimmäisen vuosipuoliskon aiemmin raportoituihin lukuihin. Nämä kirjausmuutokset eivät muuta sopimusten hankinta-arvoja eikä niillä ole kassavaikutusta.

Ohjeistus vuodelle 2020:

COVID-19-pandemiasta aiheutunut epävarmuus markkinassa jatkuu edelleen. Yhtiö arvioi kuitenkin liikevaihdon kasvavan ja käyttökatteen paranevan edellisestä tilikaudesta. Tilikaudella 2019 liikevaihto oli 51,2 miljoonaa euroa ja käyttökate (EBITDA) 1,0 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Petri Kairinen:

Yhteiskunnan digitalisaation elintärkeä merkitys on korostunut COVID-19-pandemian aikana. Kyberturvatyön tärkeimpiä tehtäviä on myös jatkossa pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Pandemia on vaatinut niin yrityksiä kuin myös muita yhteiskunnan toimijoita ottamaan käyttöön uusia digitalisaatioratkaisuja tiiviissä tahdissa. Osa näistä nopeasti käyttöön otetuista digitalisaatioratkaisuista ei kuitenkaan nykyisellään kestä kyberhyökkäyksiä tai toimi häiriöttä nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Uskomme, että kyberturvapalveluille on tästä syystä entistä vahvempaa kysyntää, ja suhtaudumme erittäin luottavaisesti kyberturvapalveluiden keskipitkän aikavälin näkymiin.

Lyhyellä aikavälillä kesän jälkeistä aikaa on leimannut varovaisuus asiakkaiden ostokäyttäytymisessä. Vaikka elämä toimintamarkkinoillamme palautui melko normaaliksi kesän aikana, on yritysten taloudellinen epävarmuus aiheuttanut edelleen varovaisuutta ja hintapaineita hankinnoissa. Arvioimme keväällä kolmannen vuosineljänneksen olevan taloudellisesti haastavinta aikaa, sillä myyntityö oli ennen kesää vaikeaa ja odotimme hankkeiden käynnistyvän kesän jälkeen hitaasti. Liikevaihtomme kuluneilta kuukausilta on kuitenkin iloksemme ylittänyt omat varovaiset ennusteemme.

Olemme tänä vuonna panostaneet ensisijaisesti kannattavuuteen kasvun tavoittelun sijaan. Siitä huolimatta olemme onnistuneet säilyttämään markkina-asemamme kohtuullisen hyvin. Myös kannattavuutemme parani merkittävästi heinä-syyskuussa 2020. Merkittävässä roolissa kannattavuutemme parantumisessa on ollut kevään kustannussäästöohjelmamme. Ohjelman kautta alensimme kiinteitä kustannuksiamme sekä saavutimme kertaluonteisia säästöjä lomautusten ja muiden toimien kautta. Samalla olemme jatkaneet jo vuodenvaihteessa käynnistämäämme toimintojen yleistä tehostamista ja edelleen pyrkineet parantamaan liiketoimintamme ennustettavuutta.

Tänä epätavallisena aikana asiakastyö ja asiakkaiden muuttuviin kyberturvatarpeisiin vastaaminen ovat tietenkin entistä tärkeämmässä roolissa liiketoimintamme menestyksen kannalta. Uusien tilausten määrä kolmannen vuosineljänneksen aikana ylitti merkittävästi viime vuoden vastaavan ajanjakson. Tämä antaa loppuvuoden liiketoiminnallemme hyvän perustan. Toistaiseksi asetamme edelleen kannattavuuden tärkeämmäksi kuin voimakkaan kasvun tavoittelun. Jatkamme samalla työtä Nixun palveluvalikoiman ja toimituskyvyn parantamiseksi, jotta voimme palata voimakkaaseen kasvuun markkinatilanteen selkeytyessä.

 

Nixu Oyj

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Kairinen, Nixu Oyj
puhelin +358 40 832 1832, sähköposti: petri.kairinen@nixu.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com/fi

Nixu lyhyesti:
Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita, missiona pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Intohimomme on auttaa organisaatioita hyödyntämään digitalisaatio turvallisesti. Tuotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi. Haluamme olla paras työpaikka noin 400 kyberturva-ammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä käytännönläheisten ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa, mutta palvelemme asiakkaitamme ympäri maailman. Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.
www.nixu.com