Nixu Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Nixu Oyj Pörssitiedote 23.12.2020 klo 16.25

Nixu Oyj (y-tunnus 0721811-7) on 23. joulukuuta 2020 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Handelsbanken Fonder AB:lta.

Ilmoituksen mukaan Handelsbanken Fonder AB:n osakeomistus Nixu Oyj:n osakkeista (ISIN: FI0009008387) laski alle viiden (5) prosentin 22. joulukuuta 2020.

Nixu Oyj:lla on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden kokonaismäärä on 7 425 219.

Handelsbanken Fonder AB:n omistusosuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu
 % -osuus
Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputus-
rajan saavuttamisen
tai rikkoutumisen jälkeen
4.44 % 4.44 %

330 003

Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus
(jos liputettu)
5.02 % 5.02 %

363 275 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuu
Osakesarja /
osakelaji
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009008387 330 003 0  4.44 % 0 %
     
A YHTEENSÄ 330 003  4.44 %


 

Nixu Oyj 

Lisätietoja:
Talousjohtaja Janne Kärkkäinen, Nixu Oyj
puhelin +358 40 529 4603, sähköposti: Janne.Karkkainen@nixu.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com/fi

Nixu lyhyesti:
Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita, missiona pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Intohimomme on auttaa organisaatioita hyödyntämään digitalisaatio turvallisesti. Tuotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi. Haluamme olla paras työpaikka yli 400 kyberturva-ammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä käytännönläheisten ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa, mutta palvelemme asiakkaitamme ympäri maailman. Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.
www.nixu.com