Nixu Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu ilmoitus

Nixu Oyj, Pörssitiedote 28.6.2021 klo 17.28

Nixu Oyj on 28. kesäkuuta 2021 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen OP-Rahastoyhtiö Oy:ltä (Y-tunnus 0743962-2).

Ilmoituksen mukaan OP-Rahastoyhtiö Oy:n ja sen hallinnoimien OP-Suomi Pienyhtiöt- ja OP-Suomi Mikroyhtiöt -sijoitusrahastojen yhteenlaskettu omistusosuus Nixu Oyj:n osakkeista (ISIN: FI0009008387) laski alle viiden (5) prosentin 23. kesäkuuta 2021.

Nixu Oyj:lla on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden kokonaismäärä on
7 425 219.

OP-Rahastoyhtiö Oy:n ja sen rahastojen yhteenlaskettu osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu
 % -osuus
Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputus-
rajan saavuttamisen
tai rikkoutumisen jälkeen
Alle 5 % Alle 5 % 7 425 219
Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus
(jos liputettu)
5,05 % 5,05 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuu
Osakesarja /
osakelaji
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009008387 365 224 0  4,92 % 0 %
A YHTEENSÄ 365 224 4,92 %

Tietoja liputusvelvollisesta

Koko määräysketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

 Nimi  %-osuus osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
OP-Rahastoyhtiö Oy 0,00 % 0,00
OP-Suomi Mikroyhtiöt -sijoitusrahasto 0,94 % 0,94 %
OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto 3,97 % 3,97 %

Lisätietoja: OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen kokonaisomistusosuus on alle 5% 23.6.2021.

Nixu Oyj 

Lisätietoja:
Talousjohtaja Janne Kärkkäinen, Nixu Oyj

puhelin +358 40 529 4603, sähköposti: Janne.Karkkainen@nixu.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.nixu.com/fi

Nixu lyhyesti:
Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita, missiona pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Intohimomme on auttaa organisaatioita hyödyntämään digitalisaatio turvallisesti. Tuotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi. Haluamme olla paras työpaikka noin 400 kyberturva-ammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä käytännönläheisten ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa, mutta palvelemme asiakkaitamme ympäri maailman. Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.
www.nixu.com