NIXU KÄYNNISTÄÄ CYBER DEFENSE CENTER -PALVELUN

Nixu Oyj
Yhtiötiedote 17.8.2015 kello 9:00

NIXU KÄYNNISTÄÄ CYBER DEFENSE CENTER -PALVELUN

Nixu laajentaa strategiansa mukaisesti jatkuvien, skaalautuvien palveluidensa tarjoamaa käynnistämällä Nixu Cyber Defense Center -palvelun. Cyber Defense Center on teknologia-pohjainen palvelukokonaisuus, joka tuottaa Nixun asiakkaille digitaalisen ympäristön reaaliaikaista valvontaa ja tietomurtojen tutkintaa sekä muodostaa tilannekuvan organisaation verkkopalveluihin kohdistuvista uhista. Nixun asiakasstrategian keskiössä on olla asiakkaidensa kokonaisvaltainen kyberturvakumppani. Cyber Defense Center tarjoaa Nixun asiakkaille ajantasaisen tilannekuvan yrityksen tietoturvan tilanteesta hyödyntäen teknologiariippumattomasti asiakkaan kulloiseenkin tarpeeseen parhaiten soveltuvia teknologioita. Cyber Defense Center -palvelua pilotoidaan ensimmäisten sisäisen tietohallinnon ja teollisen internetin asiakkaiden kanssa alkusyksystä.

Toimitusjohtaja Petri Kairinen:

"Missionamme on pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Kyberuhkien lisääntymisen ja vakavoitumisen myötä pelkkä suojautuminen ja varautuminen eivät enää riitä. Organisaatioiden täytyy kyetä ennakoimaan, havaitsemaan ja reagoimaan hyökkäyksiin yhä tehokkaammin. Tällaisen kyvykkyyden rakentaminen organisaation sisälle on kallista ja vaikeaa. Uskomme asiakkaidemme hyötyvän siitä, että heillä on palveluksessaan erikoistunut kyberturvatoimija, joka pystyy tarjoamaan mahdollisimman laajan kyberturvan palvelukokonaisuuden. Palvelemme jo tällä hetkellä merkittävää joukkoa Suomen suurimmista yrityksistä. Cyber Defense Center -palvelun myötä pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä kokonaisvaltaisemmin ja pitkäjänteisesti. Nixun liiketoiminnan kannalta Cyber Defense Center -palvelu parantaa skaalautuvuutta, jatkuvuutta ja ennustettavuutta."

Cyber Defense Center -palveluita tarjotaan Nixun strategian mukaisesti sovitettuna sekä yritysten sisäisen tietohallinnon että digitaalisen liiketoiminnan ja teollisen internetin asiakkuuksiin.

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Kairinen
puhelin: 040 832 1832

Hyväksytty neuvonantaja Summa Capital Oy
puhelin: 020 743 0280

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com/fi

Nixu lyhyesti
Nixu Oyj on kyberturvayritys. Huolehdimme asiakkaidemme kyberturvallisuudesta sisäisen tietohallinnon, sähköisen liiketoiminnan sekä teollisen internetin ratkaisualueilla. Asiakasorganisaatiomme luottavat osaamiseemme hankkeissa, joissa edellytetään tietoturvan suunnittelua, toteutusta tai tarkastusta. Varmistamme asiakkaidemme tietojen luottamuksellisuuden, liiketoiminnan jatkuvuuden sekä sähköisten palvelujen toimivuuden ennakoimalla ja ehkäisemällä kyberturvallisuuteen liittyviä riskejä.

Vuoden 2014 pro forma liikevaihtomme oli 17 miljoonaa euroa ja toimintamme on kannattavaa. Yli 140 kyberturvan asiantuntijaamme syventävät osaamistaan eri palveluihin erikoistuneissa tiimeissä, nixulaisittain zoneissa. www.nixu.fi, www.nixu.fi/blogi sekä twitter: @nixutigerteam