Nixu Certification saavutti pätevyyden tarkastaa korotetun suojaustason tietojärjestelmiä

Nixu Oyj Lehdistötiedote 25.6.2019 kello 12.35

Nixun tietoturvallisuuden tarkastustarjonta laajenee kun Nixu Oyj:n tytäryhtiö Nixu Certification Oy:lle myönnettiin 25.6.2019 virallinen pätevyys toteuttaa tietojärjestelmien ja ympäristöjen tarkastuksia, joissa käsitellään korotetun suojaustason (Katakri ST III) tietoaineistoja.

Kesäkuun 2015 alusta viranomaiset ovat voineet käyttää tietojärjestelmiensä tietoturvallisuuden arvioinnissa ainoastaan liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tai sen hyväksymän arviointilaitoksen arviointipalveluja. Lisäksi yksityiset yritykset voivat arviointilaitoksen suorittaman arvioinnin avulla osoittaa, että yritykset kykenevät suojaamaan niille luovutettuja tietoja riittävällä tavalla.

Vuonna 2016 Nixu Certification Oy saavutti virallisen tietoturvallisuuden arviointilaitoksen aseman, joka perustuu lakiin tietoturvallisuuden arviointilaitoksista (1405/2011). Samalla se saavutti myös kansainvälisen ISO 27001 -akkreditoinnin, jonka myötä Nixu Certification Oy voi sertifioida organisaatioiden tietoturvallisuuden hallintajärjestelmiä. Nyt saavutettu ST III on korotus vuonna 2017 saavutettuun ST IV –pätevyysalueeseen. Katakri ST III -aineistot voivat sisältää kansallisen ja kansainvälisen turvallisuuden kannalta merkittävää turvaluokiteltua viranomaistietoa.

Niki Klaus, Nixu Certification


Nixu Certification Oy:n toimitusjohtaja Niki Klaus kommentoi:
"Korotettu pätevyystaso on osoitus kyvystämme toimia haastavissa turvakriittisissä toimeksiannoissa. Menetelmämme ja toimintatapamme ovat todennetusti kunnossa ja olemme saaneet hyväksynnän kyvykkyydellemme. Arvioinneissa voimme huomioida niin hallinnollisen, teknisen kuin fyysisenkin turvallisuuden korotetulle suojaustasolle asti."

”Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että johtamisjärjestelmämme, osaamisemme, auditointimenetelmämme, IT-järjestelmämme ja fyysinen turvallisuus muodostavat kyvykkyyden, joka on riittävä suorittamaan tarkastuksia lain ja standardien edellyttämällä tavalla. Sisäinen turvallisuutemme mahdollistaa korotetun suojaustason aineiston käsittelyn. Pääsemme nyt korotetun suojatason myötä tekemään tarkastuksia, jotka mahdollistavat entistä tiiviimmän yhteistyön viranomaisten ja turvakriittisen asiakaskuntamme kanssa”, summaa Klaus.


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Niki Klaus, Nixu Certification Oy
Puhelin +358 50 394 8996, sähköposti: niki.klaus@nixu.com

Jakelu:
keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com

Nixu Certification lyhyesti:
Nixu Oyj:n tytäryhtiö Nixu Certification on FINASin ja Traficomin akkreditoima sertifiointielin ja tietoturvallisuuden arviointilaitos. Keskitymme yksinomaan tietoturvallisuuden sertifiointiauditointipalveluihin ja tarjoamme kattavan valikoiman auditointipalveluita. Palveluihimme kuuluvat viralliset turvallisuusarvioinnit, kuten ISO 27001, Katakri, VAHTI, Kanta, PCI DSS ja CSA STAR.

Nixu lyhyesti:
Nixu on kyberturvapalveluita tarjoava yritys, jonka missiona on pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Intohimomme on auttaa organisaatioita hyödyntämään digitalisaatio turvallisesti. Tuotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi. Haluamme olla paras työpaikka lähes 400 kyberturva-ammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä käytännönläheisten ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa, mutta palvelemme asiakkaitamme ympäri maailman. Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.nixu.com